Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Land- en Tuinbouw

Cao Glastuinbouw

Looptijd: 1 juli 2018 tot en met 31 december 2019

Onder de glastuinbouw vallen bedrijven die zich uitsluitend of in hoofdzaak bezig houden met het in een kas kweken van bloemen, planten of groente. Of, zoals de cao het weergeeft: de plantaardige teelten die permanent onder glas of plastic plaatsvinden.

Je houdt je onder andere bezig met het planten, plukken, verzorgen en oogsten van gewassen in kassen. Of je zorgt voor de logistiek van de goederen en werkt als inpakker of chauffeur in diens van een glastuinbouwbedrijf. Boomkwekerijen, ook als deze onder glas of plastic telen, en de paddenstoelenteelt vallen buiten deze cao.

Cao-onderhandelingen in volle gang

Werkgevers hebben op 5 sept. hun “vernieuwing” van de cao verduidelijkt. Het lijkt op een ordinaire kostenbesparing en voorstellen gericht op uitzendkrachten en bijna niet op vast personeel. Toeslagen verlagen en slechts 1,5% per jaar loon erbij. Met als argument dat werkgevers moeten concurreren met opkomende markten. Maar concurreren op arbeidsvoorwaarden van landen in Afrika, Zuid-Amerika en het verre Oosten is onmogelijk en moeten we ook beslist niet willen! De cao-commissie geeft gevraagd en ongevraagd feedback. Als jij ook een mening hebt, geef dan per mail jouw feedback en je lidnummer.

Meer info over de laatste stand van zaken over de cao-onderhandelingen lees je in deze nieuwsbrief maar je kunt de nieuwsbrieven ook onder aan deze pagina vinden.

Downloaden

Niet gevonden wat je zocht? Stel je vraag!