Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Stem over onderhandelingsresultaat Cao DLF

Op 19 mei 2017 hebben de vakorganisaties met de directie van DLF onderhandelingen gevoerd over de aanpassingen van de cao van DLF.

Het onderhandelingsresultaat
Deze onderhandelingen hebben geleid tot een onderhandelingsresultaat dat wij nu aan jullie voorleggen. 

 • Het resultaat ziet er als volgt uit: 
 • De looptijd van de cao is 1 jaar; van 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018. 
 • Per 1 juli 2017 worden de individuele salarissen en salarisschalen verhoogd met 1,75%.
 • De directie van DLF zal gedurende de looptijd van de cao geen gebruik maken van haar wettelijk recht om het werknemersdeel (voor 2017 is dat 0,28%) van de Gedifferentieerde WGA-premie in te houden op het netto salaris van de werknemers. Dit zal ook als zodanig worden opgenomen in de cao. 
 • DLF BV zal voor de looptijd van de cao een werkgeversbijdrage (conform de AWVN werkgeversbijdrageregeling) aan de vakorganisaties betalen voor de werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de cao. Het volledige onderhandelingsresultaat is bijgevoegd.

Duiding van het resultaat
Partijen hebben belang bij rust en willen snel tot een nieuwe cao komen. Hierbij stelde de directie zich op het standpunt dat er bij DLF (eerder Innoseeds) altijd een marktconforme loonsverhoging is geweest. Dat klopt ook. In dat licht is een loonsverhoging van 1,75% voor een cao van 1 jaar direct ingaande gelijk of iets boven de “markt” zoals hij nu is. Uit de AWVN- en CBS-cijfers blijkt dat de “markt” op dit moment tussen de 1,6 en 1,7% structurele loonsverhoging zit; 1,75% is daar dus iets boven.

Duurzame inzetbaarheid
De onderdelen rondom duurzame inzetbaarheid waren nu niet bespreekbaar. Zie ook vorige nieuwsbrief. De werkgever heeft daarover aangegeven onze opmerkingen serieus te gaan beoordelen in het totaalplaatje van DLF voor de toekomst.

Stemming
Al met al een heel redelijk resultaat. Wij leggen dit onderhandelingsresultaat met een positiefadvies aan jullie voor. Het is natuurlijk aan jullie om je stem uit te brengen. Als gezamenlijke vakbonden hebben we besloten de stemming schriftelijk voor te leggen.

Je kunt digitaal je stem uitbrengen via deze link tot uiterlijk vrijdag 9 juni 2017. Als je deze nieuwsbrief per post ontvangt, dan kan je ook digitaal via onze website stemmen. Ga hiervoor naar www.cnvvakmensen.nl/caos/land-en-tuinbouw/cao-dlf. De nieuwsbrief vind je op de pagina ‘Cao DLF’. Hierin staat de link naar de stemming. Mocht het niet mogelijk zijn via de link te stemmen, stuur dan bijgaand stemformulier ingevuld naar het secretariaat, via het op het formulier genoemde post- of mailadres.

Vragen en of opmerkingen
Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kun je mij bereiken via onderstaan mailadres of voor diegenen die liever bellen, mobiel nummer.

Henry Stroek
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 22 45 21 95 
E: h.stroek@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid