Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Innoseeds - Nieuws

Cao-onderhandelingen Innoseeds starten

Binnenkort starten de cao-onderhandelingen voor jullie cao, de cao Innoseeds.

Dinsdag 15 september hebben we elkaar gesproken tijdens een gezamenlijke ledenvergadering met de collega’s FNV en RMU Werknemers om jullie wensen voor de komende cao-onderhandelingen te inventariseren. Hierbij hebben we ook een aantal beleidsuitgangspunten van het CNV besproken.

In de bijlage treffen jullie, ter informatie, de voorstellen aan die wij heden naar jullie directie hebben gezonden incl. de begeleidende brief.

De oproep voor een delegatielid heeft meerdere reacties opgeleverd. Hier zijn we blij mee. We stemmen onderling nog even af wie mee zal gaan naar de cao-onderhandelingen. Dank aan diegene die zich gemeld hebben.

De onderhandelingen staan gepland op:

• Woensdag 30 september
• Dinsdag 13 oktober.

Zodra er iets te melden is, ontvangen jullie een nieuwsbrief of een uitnodiging voor een vergadering.

Als jullie nog vragen of opmerkingen hebben, kunnen jullie een e-mail sturen of telefonisch contact opnemen met ondergetekende.

Henry Stroek
Bestuurder

E h.stroek@cnvvakmensen.nl
M 06 22 45 21 95