Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao en or nieuws DLF

De leden bij DLF in Kapelle hebben in ruime meerderheid voor de nieuwe cao DLF gestemd. Tevens is de uitslag van de OR verkiezingen bekend geworden, 2 CNV leden zijn gekozen.

Stemming cao DLF
Tot 9 juni hadden de leden van CNV Vakmensen de tijd om een stem uit te brengen aangaande het onderhandelingsresultaat voor de cao DLF met een looptijd van 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018.

45% van de leden heeft haar stem digitaal of schriftelijk uitgebracht. Van deze leden heeft 82% vóór het resultaat gestemd. Dat betekend dat wij als CNV Vakmensen de directie van DLF hebben laten weten dat de leden van CNV Vakmensen in hebben gestemd met de nieuwe cao. Inmiddels hebben ook FNV en RMU Werknemers hun positieve resultaat doorgegeven aan de directie.

Dank aan de leden die de moeite genomen hebben om hun stem uit te brengen. Eén lid heeft aangegeven het jammer te vinden dat er op de laatste ledenvergadering weinig mensen waren. Dat vinden wij ook. Wij zien graag veel mensen op de vergaderingen, juist om een breed draagvlak te houden. Aan de ander kant moet gezegd worden dat er binnen DLF altijd een relatief grote opkomst is. Soms wel 50% van de cao-populatie. Met dat in het achterhoofd hadden we nog best een goede opkomst.

Een ander lid merkte op dat hij/zij het jammer vond dat in de nieuwsbrief over het resultaat niets stond over de andere onderwerpen in de voorstellenbrief en/of de opmerkingen uit de ledenvergadering. De andere voorstellen betroffen 3 onderwerpen.

  • Andere inkomens elementen. Denk aan de verhoging van de gratificatie. Daar was de directie heel stellig in. Dat is ook loon. 1,75% is, meer dan, markt conform.
  • De andere elementen betroffen Duurzame Inzetbaarheid(ouderendagen, niet in de voorstellenbrief opgenomen en het scholingsfonds van Colland). Hierover staat in de nieuwsbrief dat de directie dit in overweging neemt.
  • Functie indeling. Hier hebben wij langer bij stilgestaan, net als in eerdere cao- onderhandelingen. Kort gezegd; Er is geen bereidheid bij de directie om het functiehuis een update te geven. Wij snappen dit niet. Ieder functiehuis heeft af en toe een update nodig. Functies veranderen. Denk aan je eigen functie. Echter als de directie het niet wil dan gebeurt het niet. Waarschuwing; Leden denken vaak dat bij een update van het functiehuis, en het feit dat hun functie veranderd is, vaak dat ze in een hogere schaal thuishoren. Dat is vaak niet het geval. Een functiesysteem “weegt” namelijk een functie op basis van objectieve kenmerken. Een veranderde functie kan bij een update dus meer maar ook minder punten opleveren. Nogmaals wij kunnen je hierin adviseren. Echter! In de huidige artikelen over dit onderwerp zit een bezwaar en beroepsprocedure. Mocht je van mening zijn in een verkeerde groep te zitten omdat jouw functie inhoudelijk is veranderd dan kun je altijd de bezwaar en beroepsprocedure volgen. Mocht je dit overwegen overleg dan met ons. Wij kunnen je met een functiedeskundige bijstaan.

 Ook aan de leden die inhoudelijk/kritisch gereageerd hebben dank. Op die manier weten wij wat er leeft en kunnen wij alsnog antwoorden geven.

Verkiezingen or
Het afgelopen jaar is er een en ander te doen geweest over de or. Inmiddels hebben wij van de secretaris van de or vernomen dat er toch geen verkiezingen zijn gehouden omdat Corina Snoep om persoonlijke redenen haar werkzaamheden voor de or beëindigt heeft. Hierdoor waren er evenveel kandidaten als open plaatsen en zijn alle kandidaten benoemd in de or. Wij wensen de or- leden veel wijsheid en succes toe.

Bovenstaande betekend ook dat de 2 CNV kandidaten (opnieuw) zitting hebben genomen in de or. Marianne Beljaars en Adrie Kuzee succes. Ook een woord van dank aan Corina die nu om persoonlijke redenen is gestopt. Corina zat ook namens CNV in de or.

Vragen en of opmerkingen
Mocht je naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben neem dan contact met mij op.

Henry Stroek
Bestuurder
Bereikbaar via 06-22452195 of h.stroek@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid