Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Innoseeds - Nieuws

Alweer een eindbod Innoseeds

Vandaag hebben we voor 3e keer onderhandeld voor jullie cao. Na enkele schorsingen heeft jullie werkgever weer een eindbod op tafel gelegd. Helaas is het ons niet gelukt om kwalitatieve afspraken te maken met jullie werkgever.

Het woord is nu aan jullie. Dit eindbod leggen wij aan jullie voor en wel op:

donderdag 4 april 2013 14.00 uur tot 15.00 uur

Kapelle, in de oude kantine

Hierbij de letterlijke tekst, van het eindbod:

Algemeen
Op 15 maart 2013, hebben de vakorganisaties en de directie van Innoseeds, onderhandelingen gevoerd met betrekking tot de aanpassingen van de cao Innoseeds. In het kader van deze onderhandelingen heeft de directie van Innoseeds een eindbod neergelegd. De vakorganisaties zullen dit eindbod voorleggen aan hun leden.

Looptijd
De looptijd van deze cao is 1,5 jaar; van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2014.

Salarisverhoging
Per 1 juli 2013, worden de salarissen verhoogd met 1,25%, per 1 januari 2014, worden de salarissen andermaal verhoogd met 1,00%.

Gedifferentieerde WGA-premie
De directie van Innoseeds zal gedurende de looptijd van de cao geen gebruik maken van haar recht om het werknemersdeel (voor 2013 is dat 0,45%) van deze premie, in te houden op het netto salaris van de werknemers. Dit zal ook als zodanig worden opgenomen in de cao.

Werkgeversbijdrage
Innoseeds zal voor de looptijd van de cao een werkgeversbijdrage (conform de AWVN werkgeversbijdrageregeling) aan de vakorganisaties betalen voor de werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de cao.

Namens de gezamenlijke vakorganisaties,


CNV Vakmensen                     FNV Bondgenoten                   RMU Werknemers
Adrie Kuzee                            Carel Bosland                          Erwin van der Jagt
Henry Stroek                           Celil Çoban                             Melanie Blonk 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid