Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Dierhouderij - Nieuws

Start nieuwe cao voor 2018 in de Dierhouderij

Op 17 oktober hebben we met de werkgevers in de Dierhouderij een verkennend gesprek gevoerd over de nieuwe cao Dierhouderij 2018. (melkvee-, varkens-, pluimveehouderij en broederijen). Lees in deze nieuwsbrief meer hierover.

De cao 2014-2017
In deze verkenning is gerapporteerd over de verschillende onderzoeken die we in de huidige cao (2014-2017 ) hadden afgesproken zoals een onderzoek naar de bereikbaarheidsdienst, een sterke vereenvoudiging van de cao tekst over de arbeidstijden, aanpassing van het loongebouw en duurzame inzetbaarheid ( senioren en opleidingen). Als we het eens worden over de uitkomsten van deze onderzoeken dan kan dit leiden tot aanpassingen in de cao (2018 of later).

Een overbrugging cao 2018
Ondanks dat de situatie in een aantal sectoren van de Dierhouderij onder druk staat (denk daarbij aan fipronilkwestie, melkquota en mestcontracten) hebben de werkgevers de wens om de komende weken met de vakbonden te onderhandelen over de gehele cao. CNV Vakmensen heeft het voorstel gedaan om een cao op de belangrijkste punten aan te passen voor een paar maanden in een overbrugging cao. En dan zouden we pas in de loop van 2018 het gehele pakket van arbeidsvoorwaarden kunnen bespreken. Dit zou tot gevolg hebben dat we per 1 januari 2018 een nieuwe cao kunnen toekennen aan alle bedrijven die nu vallen onder de cao Dierhouderij. Omdat de werkgevers kiezen voor onderhandelingen over de gehele cao ontstaat de kans dat er per 1 januari 2018 nog geen akkoord kan worden bereikt. We hebben afgesproken om elkaar binnenkort de voorstellenbrieven toe te sturen met daarin de wensen om de cao Dierhouderij aan te passen. We hebben op de volgende data de cao onderhandelingen gepland: 14 november ,28 november en 4 december.

De leden aan het woord
CNV Vakmensen wenst in 2018 in de cao afspraken te maken die gericht zijn op:
- Ontwikkelkansen van de werknemer (zoals scholing met behulp van vouchers /waardebon)
- Duurzame inzetbaarheid van mensen vraagt om regelingen die het langer doorwerken(vanwege hogere AOW leeftijd) mogelijk moet maken
- Verbetering van de koopkracht door een echte loonsverhoging

CNV Vakmensen zal cao voorstellen indienen bij de werkgevers nadat de leden akkoord zijn met de wijzigingsvoorstellen. Binnenkort ontvang je hierover nader bericht. Heb je nu al vragen of opmerkingen dan verneem ik dit graag.

Peter de Jong
sectorbestuurder CNV Vakmensen
bereikbaar via 06 51 60 19 67 of p.dejong@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid