Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Dierhouderij - Nieuws

Pluimveesector zit in zwaar weer…de maatregelen

CNV Vakmensen heeft het initiatief genomen om zo snel mogelijk overleg met werkgevers te hebben over de gevolgen van “de fipronil-kwestie” voor de werknemers!

Zoals eerder gemeld was CNV Vakmensen niet tevreden met het antwoord van de staatssecretaris van Economische Zaken waarin elke vorm van compensatie aan de sector werd afgewezen. Maandag 14 augustus hebben we met de werkgevers in de Dierhouderij nader kunnen afstemmen over de ontstane situatie en zijn afspraken gemaakt hoe we de gevolgen willen aanpakken.

Uit de toelichting van werkgevers blijkt dat op korte termijn de gevolgen voor werknemers zeer beperkt zijn met uitzondering van de gevallen waarbij het bedrijf failliet gaat.

Faillissement beperken

Ingeschat wordt dat veel getroffen bedrijven de komende 6 tot 8 weken nog veel werkzaamheden moeten verzetten voordat een mogelijke herstart van de productie van eieren kan plaatsvinden (ruimen, schoonmaken etc). Hierdoor is de verwachting dat mogelijk pas in de loop van september bedrijven geen werkvoorraad hebben. Op dat moment zou voor de werknemers het probleem kunnen voordoen dat ze zonder werk komen te zitten als gevolg van deze crisis. Echter, dit doet zich niet voor in alle bedrijven en ook niet op hetzelfde moment.

De staatssecretaris heeft inmiddels alsnog toezeggingen gedaan die de kans op een faillissement van een bedrijf mogelijk kan beperken. Uitstel van alle rijksbelastingen en gunstige voorwaarden van banken (door borgstelling) leveren een bijdrage aan de kansen van de onderneming om deze crisis te overleven. De inschatting is dat 15 tot 20% van de bedrijven gebaat is bij deze “steunmaatregelen”. 

Afspraken met de werkgevers

CNV Vakmensen heeft nu met de werkgevers afspraken gemaakt. Onze aanpak om te proberen te voorkomen dat werknemers zonder werk komen te zitten is als volgt:

 1. Er wordt een meldpunt ingericht waar je terecht kan met vragen en verzoeken.
 2. We streven naar het optuigen van een mobiliteitscentrum: deze kan de coördinatie verrichten tussen de bedrijven in vraag en aanbod van werknemers die als gevolg van deze kwestie beschikbaar zijn. We denken dat deze collegiale in-en uitleenconstructie tijdelijk kan werken in beperkte regio’s; de mobiliteit van de vakmensen in deze sector is namelijk niet onbeperkt! Gebleken is dat werkgevers willen voorkomen dat hun vakmensen de sector gaan verlaten; reden temeer om het mobiliteitscentrum op te zetten.
 3. Bij het ministerie wordt een verzoek neergelegd om werktijdverkorting (WTV) toe te kennen; de minister kan hiertoe besluiten in de extreme omstandigheden waarin de oorzaak en impact ernstige gevolgen hebben op de onderneming/sector. We verwachten nog deze week een besluit van het ministerie; de minister heeft ook het recht om het verzoek om WTV te weigeren!

Wat is werktijdverkorting?

De werktijdverkortingsregeling (WTV) stelt werkgevers in staat om het aantal arbeidsuren van hun werknemers tijdelijk te verlagen. Zo kunnen ze de personeelskosten tijdelijk verlagen in een periode dat de organisatie niet of slechts gedeeltelijk kan opereren. Zo werd de werktijdverkorting ook van stal gehaald toen organisaties in de knel dreigde te raken als gevolg van de Russische boycot in 2014 en 2016 in verband met enorme hagelschade in Zuid-Oost Nederland. Om gebruik te kunnen maken van de werktijdverkortingsregeling, krijgen werkgevers te maken met drie voorwaarden:

 • De organisatie is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt;
 • Het gaat om een vermindering van minstens 20% per week voor een periode van minimaal 2 tot in totaal maximaal 24 weken.
 • De vergunning geldt maximaal zes weken en wordt maximaal drie maal verlengd. Er zijn dus meerdere aanvragen nodig om de WTV voor de maximale duur toe te passen.

Werknemers ontvangen voor het aantal verminderde uren een WW-uitkering van de overheid. De werknemers gaan er dus niet of slechts gedeeltelijk op achteruit in hun inkomen en voor werkgevers levert het een besparing op.

Hoe gaat het nu verder?

Een aantal bedrijven zijn bezig om een claim neer te leggen bij de NVWA wegens nalatige en/of onjuiste informatie, waardoor schade is veroorzaakt. CNV Vakmensen zal zich niet bemoeien met deze kwestie aangezien dit in dit stadium een zaak is tussen de branche en de overheidsinstanties.

We hebben afgesproken elkaar goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen; als het nodig is zal er spoedberaad zijn om de situatie verder te bespreken.

Ben jij werkzaam in de pluimveesector? Meld je dan aan via p.dejong@cnvvakmensen.nl of telefoon 06 51 60 19 67, zodat je in de komende periode rechtstreeks wordt geïnformeerd.

CNV Vakmensen
Peter de Jong, sectorbestuurder

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid