Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Dierhouderij - Nieuws

Pluimveesector in zwaar weer: ondernemersrisico?

CNV Vakmensen en de werkgeversorganisatie LTO hebben donderdag 24 augustus te horen gekregen dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ons verzoek om werktijdverkorting heeft afgewezen.

In de vorige nieuwsbrief heeft CNV Vakmensen je geïnformeerd over een aantal maatregelen in verband met de 'fipronil-kwestie'. 

Ondernemersrisico

Eerder deze maand hebben wij het verzoek om werktijdverkorting ingediend, omdat wij van mening zijn dat deze kwestie aan de voorwaarden daarvoor voldoet. Werkgevers en vakbonden leggen een verzoek om werktijdverkorting ter beoordeling voor aan het ministerie. De minister heeft uiteindelijk het laatste woord. Bij werktijdverkorting hebben de werkgever en de werknemer de minste financiële schade als er tijdelijk even geen werk is; het dienstverband loopt gewoon door en niet gewerkte uren worden als gevolg van werktijdverkorting door een werkloosheidsuitkering grotendeels opgevangen.

Eventuele schade als gevolg van de 'fipronil-kwestie' wordt nu wel beoordeeld als een bijzondere situatie, maar valt toch onder het normale ondernemersrisico, aldus SZW. Werktijdverkorting is dus niet mogelijk!

Ook een schadeloosstelling of andere financiële compensatie aan de getroffen bedrijven heeft het ministerie afgewezen. Voor zover bekend blijven de steunmaatregelen aan de getroffen bedrijven, zoals uitstel van belastingheffingen en borgstelling, wel van kracht.

Rol NVWA

Het Parlement (2e Kamercommissie) heeft in een spoedzitting met de verantwoordelijke minister nog wel kunnen afdwingen dat er een onderzoek wordt ingesteld naar het functioneren van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), maar dit zal geen effect hebben op de ontstane schade in de bedrijfstak.

Gevolgen voor de werknemer

Nu duidelijk is dat er geen steunmaatregelen worden geboden is het des te belangrijker dat we de gevolgen voor de werknemers proberen op te vangen. We streven naar het optuigen van een mobiliteitscentrum: dit kan de coördinatie verrichten tussen de bedrijven in vraag en aanbod van werknemers die als gevolg van deze kwestie beschikbaar zijn. We denken dat deze collegiale in- en uitleenconstructie tijdelijk kan werken in beperkte regio’s. De mobiliteit van de vakmensen in deze sector is namelijk niet onbeperkt. Gebleken is dat werkgevers willen voorkomen dat hun vakmensen de sector gaan verlaten; reden temeer om het mobiliteitscentrum op te zetten. Zodra hierover meer bekend is, zal CNV Vakmensen je informeren.

Hoe nu verder?

Het is nog onzeker hoe de export van eieren zich gaat ontwikkelen. Als deze niet voldoende hersteld is het zeker niet uitgesloten dat dit gevolgen zal hebben voor de werkgelegenheid. CNV Vakmensen blijft in gesprek met de werkgevers in de sector om elke mogelijkheid te benutten die de gevolgen van de 'fipronil-kwestie' kan beperken. Wij zullen ons beperken tot de belangen van de werknemers.

Ben jij werkzaam in de pluimveesector?

Meld je dan aan via p.dejong@cnvvakmensen.nl of telefoon 06 51 60 19 67 zodat je in de komende periode rechtstreeks wordt geïnformeerd.

Peter de Jong
sectorbestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 67
E: p.dejong@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid