Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Dierhouderij - Nieuws

Eerste gesprekken: cao Dierhouderij

Afgelopen maandag zijn de eerste gesprekken geweest over de nieuwe cao Dierhouderij. Alle partijen hebben hun eigen voorstellen toegelicht en wij hebben een korte reactie op ieders voorstellen gegeven.

Voorstellen werkgevers
De werkgevers hebben in eerste instantie een positief verhaal over de sector verteld, helaas werd dat beeld later genuanceerd. De voorstellen van de werkgevers zijn voornamelijk gericht op meer flexibiliteit. Wij begrijpen de vraag naar flexibiliteit, maar vinden de voorstellen voornamelijk gericht op kostenbesparingen.
Zo stellen werkgevers voor om de meerurentoeslag voor deeltijdwerknemers te schrappen en willen zij gaan werken met min- en plusuren voor deze groep. Om zo de deeltijdwerknemers goedkoper en flexibeler in te kunnen inzetten. Daarnaast willen werkgevers meer ruimte om de werkweek flexibeler in te richten. De gevolgen van deze voorstellen zal CNV Vakmensen verder onderzoeken, mede door middel van berekeningen. Verder hebben werkgevers het voorstel gedaan om leeftijdsdagen af te schaffen en verder te praten over levensfasebewust personeelsbeleid. Ook willen zij ruimte bieden aan BBL leerlingen om te gaan werken in de sector, een goed initiatief waar de afgelopen jaren al veel succes mee is geweest. Tot slot stellen zij voor om de lonen de komende twee jaar met 1% te verhogen. Al met al worden wij niet van alle voorstellen even enthousiast, sommige vragen nogal wat van de werknemers.

Voorstellen CNV Vakmensen
Naar aanleiding van het arbeidsvoorwaardenbeleid van CNV Vakmensen, jullie reacties op de enquête en het onderzoek naar levensfasebewust personeelsbeleid is de voorstellenbrief van CNV Vakmensen opgesteld. Op de enquête zijn verschillende reacties binnen gekomen, deze mensen wil ik bedanken voor het invullen. Binnenkort zal ik de persoon die de iris-cheque heeft gewonnen hierover informeren.

In het kort onze voorstellen:

 • Loonvraag: 2,5% voor een eenjarige cao.
 • Looptijd van de cao; minimaal 1 jaar.
 • Functioneringsgesprekken: een artikel in de cao opnemen over het voeren van functioneringsgesprekken. Plus een voorlichtingsproject over een goede gesprekscyclus tussen werkgever en werknemer in de sector Dierhouderij.
 • Arbeidsgeneeskundig onderzoek: werknemers onder de 35 jaar ook de mogelijkheid geven om een arbeidsgeneeskundig onderzoek aan te vragen. Daarnaast willen wij het arbeidsgeneeskundig onderzoek meer bekendheid geven.
 • Oproepdiensten: afspraken maken over het voeren van oproepdiensten.
 • Ontwikkeling: inzichtelijk krijgen welke groeimogelijkheden werknemers hebben in de sector en de mogelijkheid geven aan werknemers om een loopbaanscan te doen.
 • Plek bieden voor wajongeren in de sector Dierhouderij.

Vervolg
Op 27 januari is de volgende onderhandelingsronde gepland. Ter voorbereiding gaan we onderzoeken welke impact de voorstellen van de werkgever hebben.

Opmerkingen
Wil jij doorpraten of meepraten over de voorstellen, neem dan contact met mij op via: 023-5684670 of geef je mening via de mail: t.westerink@cnvvakmensen.nl. Voor vragen over je werk kan je ook deze contactgegevens gebruiken.

Tot slot wens ik jullie allemaal fijne feestdagen en voorspoedig 2014 toe.

Tamara Westerink
bestuurder
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid