Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Land- en Tuinbouw

Cao Dierhouderij

Looptijd: 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021

Onder de dierhouderij vallen bedrijven die productiegericht werken met levende dieren. Dit zijn onder andere pluimveehouderijen, melkveehouderijen, varkenshouderijen en pelsdierhouderijen. In deze bedrijven kan je werkzaam zijn in diverse functies, zoals dierverzorger, kuikenenter, laboratorium medewerker, chauffeur.

Voor werknemers in de sector is er een cao Dierhouderij. Hierin zijn afspraken vastgelegd over bijvoorbeeld salaris, werktijden, toeslagen en verlof. De stalhouderij en/of werkgevers die paarden houden voor recreatieve of sportieve doeleinden vallen niet onder de cao Dierhouderij.

Afrikaanse Varkenspest in Europa

Al sinds 2014 is er Afrikaanse Varkenspest in Centraal- en Oost-Europa. Afrikaanse varkenspest is een uiterst besmettelijke en dodelijke virusziekte voor varkens. Voor de mens is de ziekte ongevaarlijk.

Onder andere is in de Baltische staten, Polen, Tsjechië en Roemenië is de Afrikaanse Varkenspest aangetroffen. Het betreft gevallen bij wilde zwijnen maar ook bedrijven met varkens zijn getroffen. De verspreiding van de Afrikaanse Varkenspest gebeurt door besmette dieren, vrachtauto's en personenauto's en mensen die in contact zijn geweest met het virus. Verder kan het virus worden verspreid via eten en drinken, vooral vlees en vleeswaren.

Het is van belang om heel alert te zijn op hygiëne op en rond varkensbedrijven, maar ook door geen eten en drinken mee te nemen vanuit Centraal- en Oost-Europa. Vooral geen vleeswaren. Het virus kan hier ongemerkt inzitten.

CNV Vakmensen deelt dit bericht omdat ook werknemers (indirect) de dupe kunnen worden van een eventuele uitbraak van de Afrikaanse Varkenspest op het bedrijf van hun werkgever. Voorzichtigheid is dus geboden.

 

 

Downloaden

Niet gevonden wat je zocht? Stel je vraag!