Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao CRV en CRV Monsternemers - Nieuws

Onderhandelingsresultaat Cao CRV

Na drie onderhandelingsgesprekken is er tussen vakbonden en CRV op 27 juni een onderhandelingsresultaat bereikt over verlenging van de cao. De vorige cao liep af op 31 maart 2017. We zijn een “tussen-cao” overeengekomen van 9 maanden: van 1 april 2017 tot en met 31 december 2017.

In de bijlage treft je het onderhandelingsresultaat aan. Je kan nu je stem uitbrengen over het resultaat.

Wat de Brede Kadergroep bonden CRV(BKG) van het onderhandelingsresultaat vindt
Op 4 juli hebben we het resultaat met de BKG-leden besproken. De BKG is gematigd positief over het onderhandelingsresultaat. De BKG is van mening dat de structurele loonsverhoging van 1% per 1 april 2017 mager is. Op jaarbasis komt 1% neer op 1.33%: onder het niveau van het landelijk gemiddelde.
De overige afspraken in het onderhandelingsresultaat zijn door de BKR als positief beoordeeld. Vandaar dat het eindoordeel van de BKG over het totale cao-resultaat gematigd positief is. De belangrijkste overwegingen die een rol hebben gespeeld zijn:

  1. dat de BKG begrip heeft voor de zorgen en onzekerheid bij CRV voor 2017. Er is sprake van een verwachte krimp in de veestapel van 10% en grote onzekerheid over de omzet bij CRV gezien het marktaandeel in de thuismarkt.
  2. Ook hebben we vast moeten stellen dat er met verder praten en verder onderhandelen met CRV geen hogere loonsverhoging bereikt kon worden.
  3. Een belangrijke overweging van de BKG om te spreken over een gematigd positief resultaat is de gemaakte afspraak over het instellen van een werkgroep Duurzaam Inzetbaarheid. Deze werkgroep moet vóór 1 december 2017 aan cao-partijen adviezen uitbrengen over bijvoorbeeld de mogelijkheid een Seniorenregeling in te voeren. Alle cao-partijen, ook CRV, staan hier positief tegenover. En de afspraak dat de overwerk-artikelen in de cao herschreven moeten worden waardoor discussies en interpretatieverschillen in de toekomst niet meer voor zullen komen.
  4. De afspraak op een juridische check van de all-in betaling van het uurloon van de monsternemers (mag dit überhaupt wel?) en het moment van uitbetalen van het loon aan monsternemers.

Stemadvies en stemming
De cao-onderhandelaars en de BKG willen vakbondsleden vragen hun stem uit te brengen over dit onderhandelingsresultaat en geven hierbij een positief stemadvies af. Klik hier om meteen jouw stem uit te brengen. Leden die de Nieuwsbrief per post ontvangen, kunnen gebruikmaken van het bijgevoegde stemformulier. Stemmen kan tot en met 31 juli 2017..

Vragen of opmerkingen?
Neem dan contact op met ondergetekende.

Peter de Ridder
bestuurder CNV Vakmensen

M 06 51 60 19 97
E p.deridder@cnvvakmensen.nl

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid