Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao CRV en CRV Monsternemers - Nieuws

Hoe staat het met de cao CRV?

Op dinsdag 2 juli heeft de derde onderhandelingsronde plaatsgevonden tussen de bonden en de directie van CRV over de cao 2013.

Na intensief onderhandelen zijn cao-partijen niet nader tot elkaar gekomen. Op een aantal essentiële punten verschillen we met elkaar van mening. Het gaat niet alleen om loon maar ook hoe we in de toekomst om willen gaan met atv. Zo wil CRV niet verder gaan dan een beperkte loonsverhoging onder de voorwaarde dat de zeggenschap rond atv wijzigt.

Op basis van de CRV-reactie en het feit dat de cao 2012 al zes maanden is verlopen, hebben we CRV gevraagd om te komen tot een eindbod dat wij dan aan jullie kunnen voorleggen. Zodoende zouden jullie niet langer hoeven te wachten. CRV gaf aan tijd nodig te hebben om zich nader te beraden en een eindbod te formuleren.

Op vrijdag 5 juli hebben wij van CRV het 'eindbod' ontvangen. Dit eindbod is op bepaalde punten onduidelijk en roept de nodige vragen op. Deze vragen willen wij eerst beantwoord hebben voordat we het ter stemming aan jullie voorleggen.

De complete directie/onderhandelingsdelegatie van CRV is echter direct na het uitbrengen van het eindbod, op vakantie gegaan. Hierdoor kunnen wij nog geen antwoord krijgen op onze vragen. Zodra we toelichting van CRV hebben gehad, zullen we jullie nader informeren. Dit kan op zijn vroegst in de week van 29 juli zijn maar later is ook mogelijk.

Het leek ons gepast jullie te informeren over de stand van zaken. Mede namens de kaderleden Yge Valk en Jenne Oosting, ga ik ervan uit jullie hiermee voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben.

Wietze Kampen
bestuurder

Districtskantoor Apeldoorn
Postbus 208
7300 AE  APELDOORN

T : 055 - 52 64 250
E : w.kampen@cnvvakmensen.nl  


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid