Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao CRV en CRV Monsternemers - Nieuws

Cao-onderhandelingsresultaat CRV 2018-2019

Op 26 april 2018 heeft De Unie en de collega-vakbonden met CRV een onderhandelingsresultaat over de nieuwe cao CRV bereikt. Dit resultaat is bereikt na 6 intensieve onderhandelingsronden.

De onderhandelingsdelegaties van De Unie, FNV en CNV hebben dit resultaat met de brede kadergroep besproken en wij zijn allen ‘gematigd positief’ over het bereikte onderhandelingsresultaat. Hierover later meer in deze mailing. 
De volledige tekst van het onderhandelingsresultaat tref je aan als bijlage.

Klik hier om je stem uit te brengen over dit onderhandelingsresultaat.

De ‘highlights’ van de afspraken zijn de volgende:

Looptijd
1 januari 2018 t/m 31 december 2019. 

Loonaanpassingen

 • Per 1 januari 2018 2,25% structureel.
 • Per 1 januari 2019 1,50% structureel.
 • Per 1 januari 2019 0,75% extra structurele verhoging voor medewerkers in de salarisschalen 1 t/m 5 van CRV en CRV monsternemers. 

Aanpassing aan het salarisgebouw
Per 1 januari 2019 worden de salarisschalen 6 tot en met 13 verhoogd tot het niveau van het benchmarkt onderzoek dat is gehouden in opdracht van CRV.

Seniorenregeling
Per 1 januari 2019 treedt een seniorenregeling in werking. Deze regeling biedt medewerkers de mogelijkheid om op 80% van de overeengekomen arbeidstijd wekelijks werkzaam te zijn in de laatste 5 jaren voorafgaande aan de pensioengerechtigde leeftijd. De regeling heeft een looptijd tot 1 januari 2024.
Voor het restant van 2018 staat de “oude” 4-daagse werkweek-regeling (art.40 cao CRV 2017) open.  

Leeftijdsgebonden vakantiedagen en overgangsregeling
De leeftijdsgebonden vakantiedagen en leeftijdsgebonden ATV-dagen worden met ingang van datum akkoord cao afgeschaft, maar de bestaande rechten voor medewerkers die op 31 december 2018 die leeftijdsrechten hadden blijven gehandhaafd.

Duurzaam inzetbaarheidsbudget (DI-budget)
Voor de medewerker komt een DI-budget beschikbaar per 1 januari 2019. Dit budget is € 550 per jaar.
De investering van de medewerker voor het DI budget is het inleveren van 2 ATV-dagen. Het aantal ATV-dagen daalt van 19,5 op jaarbasis naar 17,5 op jaarbasis. Een nieuw instrument voor werknemers om zichzelf te ontwikkelen binnen CRV of zonodig voor een andere functie binnen of buiten CRV. CNV Vakmensen is een groot voorstander dat de werknemer meer zelf kan bepalen betreffende zijn eigen ontwikkeling of vitaliteit en gezondheid.

Overwerkartikelen
De overwerkartikelen worden tekstueel aangepast omwille van de leesbaarheid. Benoemd wordt dat uren die meer gewerkt worden dan de netto-arbeidsuren als overwerkuren worden beschouwd. 

Protocolafspraak ten aanzien van inseminatoren
CRV zal, in samenspraak met de OR, onderzoeken of medewerkers op méér dan 26 zaterdagen, resp. 30 zon- en feestdagen, op jaarbasis werkzaam zijn en wat de oorzaak daarvan is. 

Aanvullend voor monsternemers

Duurzaam inzetbaarheidsbudget
Voor de monsternemer bedraagt het DI-budget € 250 per jaar, mits tenminste 12 uur gemiddeld per week in het voorafgaande jaar is gewerkt. 

Beloningsmethodiek monsternemers
De beloningsregel van 1 minuut per melkgevende koe wordt, ingaande 1 januari 2019, aangepast in “tot 120 melkgevende koeien 1 minuut per melkgevende koe en daarboven 10 seconden per melkgevende koe”. 

All-In uurloon monsternemers
CRV zal een reserveringsmodel gaan hanteren waarbij de waarde van de vrije tijd aan de monsternemer kan worden uitgekeerd bij het opnemen van vrije tijd, zoals vakantie; de streefdatum van ingang is 1 januari 2019. 

Kledingpakket monsternemers, werkkleding
De waarde van het kledingpakket wordt verhoogd naar € 100 per jaar. Voor in dienst tredende monsternemers is dat € 100 voor de resterende maanden in het jaar.  

Het oordeel van de onderhandelingsdelegaties en de brede kadergroep

Nadat wij het gehele pakket aan afspraken hebben besproken en gewogen, is ons eindoordeel  ‘gematigd’ positief. Wij hebben daarbij het volgende afgewogen/meegenomen.

 • De loonsverhogingen zijn marktconform.
 • We zijn positief over de verhoging van de schaalsalarissen van de groepen 6 t/m 13. Dit betekent voor de medewerker die nu op het maximum van zijn schaal zit, dat er weer ruimte is om in de schaal te groeien. Bij de beoordeling ‘voldoet aan de verwachtingen’ betekent dit een salarisaanpassing van 1,50%.
 • Wij zijn verheugd over de afspraak van het DI-budget van € 550 per jaar; een substantieel bedrag (bij een jaarsalaris van € 40.000 is dat omgerekend bijna 1,40%). Hiermee kan de medewerker vele instrumenten gaan inzetten om zijn duurzame inzetbaarheid (verder) te verbeteren. ‘Gezond en vitaal je werk blijven doen tot aan je pensioen’ is voor CNV Vakmensen een essentieel uitgangspunt in het arbeidsvoorwaardenbeleid.
 • Tegenover het DI-budget staat helaas het inleveren van 2 ATV-dagen (de waarde van 2 ATV-dagen is 0,70%). Daar zijn we niet blij mee. In de onderhandelingen hebben we ons hier dan ook lang tegen verzet en wilden we niet verder gaan dan het inleveren van 1 ATV-dag. CRV bleef van mening dat duurzame inzetbaarheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is en dat daarom werkgever en werknemer daar in gelijke mate aan behoren bij te dragen.
 • Voor nieuwe medewerkers worden de leeftijdsafhankelijke vrije dagen afgeschaft. Voor de huidige medewerkers hebben we af kunnen spreken dat hun rechten worden bevroren.
 • We zijn tevreden over de afspraak van de seniorenregeling waarbij elke werknemer het recht heeft om 5 jaar voorafgaand aan pensioen 80% te gaan werken tegen 93% salaris en 100% pensioenopbouw.

Alles afwegende en samen met de andere afspraken zijn we tot het ‘oordeel’ gekomen dat we over het totaal gematigd positief zijn.

Wij roepen je op te stemmen over het onderhandelingsresultaat. Het onderhandelingsresultaat wordt met een positief advies aan je voorgelegd. Je kunt tot 1 juni 2018 je stem uitbrengen.

Klik hier om je stem uit te brengen over dit onderhandelingsresultaat.

Ontvang je deze nieuwsbrief per post, dan kan je ook digitaal via onze website stemmen. Ga hiervoor naar https://www.cnvvakmensen.nl/caos/land-en-tuinbouw/cao-crv-en-crv-monsternemers. De nieuwsbrief vind je op de pagina 'cao-crv-en-crv-monsternemers’. Hierin staat de link naar de stemming. Mocht het niet mogelijk zijn via de link te stemmen, stuur dan bijgaand stemformulier ingevuld naar het secretariaat, via het op het formulier genoemde post- of mailadres.”

Contact
Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact met mij op via onderstaande gegevens. 

Mede namens Jenne Oosting, cao-delegatielid van CNV Vakmensen, 

Peter de Ridder,
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06-51601997
E. p.deridder@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid