Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao CRV en CRV Monsternemers - Nieuws

Aangepast eindbod cao 2013 CRV

Een meerderheid van de leden heeft het eindbod CRV cao 2013 van 15 augustus jongstleden afgewezen. Op verzoek van de bonden is het cao overleg op woensdag 9 oktober voortgezet.

Dat heeft geleid tot een aanpassing van het loonbod. In de bijlage hiernaast vind je het aangepaste eindbod van 9 oktober dat wij op donderdag 17 oktober schriftelijk hebben ontvangen.

Hernieuwd eindbod

Het “hernieuwde eindbod” van 9 oktober ziet er nu als volgt uit: per 1 januari 2013 0,5% en op 1 juli 2013 0,5%, beide verhogingen zijn structureel. De overige afspraken in het oude eindbod blijven ongewijzigd.

Uw directie wil ons niet verder tegemoet komen als het gaat om de lonen. Dit was volgens CRV het laatste eindbod, hier moeten de CRV medewerkers het mee doen. Wij betreuren de reactie van CRV, de vooruitzichten zijn meer dan goed en de financiële resultaten zijn gelukkig positief. Diverse leidinggevenden hebben dat ook binnen de onderneming naar de medewerkers bevestigd.

Er wordt veel van de medewerkers gevraagd. Steeds meer verantwoordelijkheden en taken krijgen zij toebedeeld. Een goede beloning moet daar tegenover staan. Nu we een eigen CRV cao hebben, zitten we jaarlijks onder de inflatie en dat betekent koopkrachtverlies. Als dit het CRV beleid wordt en daar ziet het wel naar uit, gaan we nog zware tijden tegemoet. Uw directie heeft besloten afscheid te nemen van de sector cao, daar mogen de medewerkers niet te dupe van worden. Juist een eigen cao biedt de mogelijkheid tot maatwerk. Dit geldt in goede maar ook in slechte tijden. Het gaat nu goed maar uw directie heeft weinig te bieden.            

Brede kadergroepvergadering

Om geen tijd te verliezen hebben we een extra brede kadervergadering belegd op dinsdag 15 oktober om het hernieuwde eindbod te bespreken. Na uitvoerige discussie met onze kaderleden hebben de bonden besloten om het hernieuwde eindbod in een schriftelijke stemming voor te leggen aan onze leden. Met daarbij de opmerkingen die reeds eerder zijn gemaakt rond het “koopkrachtverlies”.

Ledenraadpleging

Voor onze leden is het een dilemma, dat blijkt uit de reacties die we inmiddels van diverse leden hebben ontvangen. Onze kaderleden willen vooral nadenken over de cao 2014 en onze inzet om CRV te overtuigen te stoppen met het tot nu toe gevoerde beleid, dat tot koopkrachtverlies leidt voor onze leden. Als de meerderheid het hernieuwde eindbod afwijst, zullen we ons moeten gaan beraden op het actietraject.

Wietze Kampen – bestuurder CNV Vakmensen
Alex van der Molen – bestuurder De Unie
René Kouwenhoven – bestuurder FNV Bondgenoten 

CNV Vakmensen – Postbus 208 – 7300 AE  APELDOORN

T : 055 - 52 64 250 / E : w.kampen@cnvvakmensen.nl  

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid