Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bos en natuur - Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao Bos en Natuur

Op 20 december hebben er onderhandelingen plaatsgevonden over de cao Bos en Natuur. Dit heeft geleid tot een onderhandelingsresultaat. Na overleg met de cao-commissie leggen wij dat neutraal aan u voor. In het resultaat is onder andere een loonsverhoging van 1.25 procent afgesproken.

Centraal stond de modernisering van de cao en een verdere gelijkstelling tussen de ondernemingsdelen.

In twee ronden is er een onderhandelingsresultaat afgesproken voor de sector Bos en Natuur. ‘Zowel de bonden als de werkgevers hebben de wens om de cao te herschrijven in begrijpelijke teksten en daar waar het kan voor alle sectoren dezelfde regelingen toe te passen.

Daarom is er voorafgaand aan de cao onderhandelingen veel gesproken over de huidige opzet van de cao en de teksten. In dit resultaat heeft dit nog niet geleid tot een nieuwe opzet van de cao. Wel zijn er een aantal zaken besproken en dit heeft geleid tot het volgende resultaat:

Looptijd: 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013

Loonsverhoging:

De lonen worden  per 1 januari 2013 met 1.25 procent verhoogd en in november wordt een bedrag van tweehonderd euro bruto uitgekeerd. De tweehonderd euro is gekozen omdat dit voor de laagste schalen het meeste oplevert. De werkgevers wilden niet meer loonsverhoging bieden.

Seniorenregeling:

Met ingang van 1 januari 2014 wordt de seniorenregeling toegankelijk vanaf 7 jaar voor de  AOW gerechtigde leeftijd. In 2013 blijft de oude leeftijd waarop gebruik gemaakt mag worden van de regeling van kracht.Uitleg/achtergrondinformatie: van oorsprong startte de regeling 7 jaar voor de VUT of Prepensioenegeling. Nu er geen prepensioen of VUT meer is, is de periode waarin gebruik gemaakt kan worden van de regeling steeds verder opgerekt. De kosten van deze regeling drukken op de rekening van de werkgever. Vakantiedagen zullen naar rato worden toegekend.

Verjaring vakantiedagen

Verjaring van wettelijke en bovenwettelijke vakantie zullen blijven op 5 jaar.

Vakantiedagen voor het ondernemingsdeel Landschappen

Werkgevers hebben voorgesteld om de vakantiedagen van de Landschappen voor functiegroepen 1 t/m 6 te verhogen met 2 dagen. Het vakantiesaldo is dan 199.8 uur per jaar. Hier staat tegenover dat de leeftijdsdagen worden bevroren (alle functiegroepen), er worden geen nieuwe leeftijdsdagen meer toegekend. De werkgevers van de Landschappen  hebben dit gecombineerd met de compensatie voor overwerkuren conform de regeling bij het ondernemingsdeel Natuurmonumenten.

 Opzegtermijn voor ondernemingsonderdeel Bosbouw

De opzegtermijnen zullen worden aangepast aan de wettelijke termijnen zoals deze in de ander ondernemingsdelen staan. De werknemers die voor 1 januari 2013 blijft de oude regeling gehandhaafd.

 Werkgelegenheidsafspraken

De bestaande werkgelegenheidsafspraken blijven zoals ze in de vorige cao zijn verwoord. Kortom, geen resultaat om juichend aan de kant te staan. Het is echter te goed om weg te gooien. Daarom laten wij de keus aan u over. U kunt uw mening geven via het antwoordformulier of via de mail. Bedenk dat wij met praten er niet uitgekomen zijn. De onderhandelingen verliepen wel in goede sfeer, maar hebben uiteindelijk het bovenstaande opgeleverd. Mocht u tegen willen stemmen dan mag dat, maar verwacht dan wel dat wij een beroep op u doen om acties te gaan voeren.

 U kunt mij bereiken via het regiokantoor Apeldoorn, telefoonnummer 055-52 64 250, of via mail j.kraan@cnvvakmensen.nl

 

 

 

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid