Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bos en natuur - Nieuws

Cao Bos & Natuur: een nieuwe cao

Eind december al weer meldde ik dat er een principeakkoord was. De leden van CNV Vakmensen hebben er ook al mee ingestemd. Het wachten was nog op de goedkeuring van de bovenbannen op de afwijking op de WWZ. Eindelijk klaar en nu snel de teksten in een boekje opschrijven.

Principeakkoord wordt definitief akkoord
Met enige vertraging kan ik jullie melden dat het principeakkoord door de leden van CNV Vakmensen is goedgekeurd. De technische uitwerking van de uitzondering op de Wet Werk en Zekerheid die is afgesproken voor een aantal specifieke functies vergde nog wat uitzoekwerk en dat duurde langer dan vooraf gedacht. Dat is nu allemaal achter de rug en dus is er een definitief akkoord.

Definitief akkoord omzetten naar cao-tekst
De afspraken die zijn gemaakt zullen nu in goede teksten moeten worden gegoten om opgenomen te worden in het cao-boekje. Dat zal ook nog wel even tijd vergen vermoed ik, maar het zou toch wel goed zijn dat dit proces klaar is voordat we opnieuw aan de onderhandelingstafel moeten komen om de nieuwe cao af te spreken.

Principeakkoord samengevat

 • Looptijd van 1 juli 2016 tot 1 juli 2017 (1 jaar).
 • Loonsverhoging van 0,5% per 1 nov. 2016 (excl. NM) en 1% per 1 jan. 2017 voor alle onderdelen.
 • T.b.v. de reparatie WW/WGA wordt aangesloten bij de landelijke regeling.
 • Bekende kaderleden krijgen dezelfde rechtsbescherming als OR-leden.
 • Uitzondering (afwijkingen) op de Wet Werk & Zekerheid (BW7:668a)
  • Studenten kunnen tijdens hun opleiding een onbeperkt aantal arbeidsovereen-komsten worden aangeboden zonder dat een vast dienstverband ontstaat.
  • Werknemers die onder de participatiewet vallen kunnen maximaal 6 contracten in 4 jaar krijgen voordat dat er een vast dienstverband ontstaat.
  • Voor specifieke functies seizoensarbeid wordt de ketenbepaling teruggebracht van zes naar drie maanden zonder dat een vast dienstverband ontstaat. Zij krijgen wel een terugkeergarantie en hebben recht op de jaarlijkse 'trede'. Kijk HIER voor de functies.
 • Bereikbaarheidsvergoeding wordt geïndexeerd met het % van de loonsverhoging.
 • Protocol werkzekerheid en behoud werkgelegenheid wordt voortgezet.
 • Mensen met een beperking moeten worden beloond conform het reguliere loongebouw. Er zal een opgave komen van het aantal gerealiseerde plekken. 

Voor het Ondernemingsdeel Bosbouw (ODBB) is nog apart afgesproken dat

 • de functiewaarderingssystematiek zal worden ge-updatet.
 • de reiskostenvergoeding negatief wordt geïndexeerd met 2,6%.
 • de jeugdlonen worden afgebouwd met 5% per jaar tot deze in 2020 voor alle leeftijden zijn verdwenen.

Voor het Ondernemingsdeel De Landschappen (ODLS) is nog apart afgesproken dat

 • ook hier de functiewaarderingssystematiek zal worden ge-updatet.
 • de BBL-leerlingen kunnen afzien van de WIA-hiaatverzekeringaangeven.
 • artikel 6.2.1.3 zo wordt aangepast dat de nieuwe woning binnen dan 150 km reisafstand van de te verlaten dienstwoning is.

Voor het Ondernemingsdeel Vereniging Natuurmonumenten (ODNM) is tenslotte nog afgesproken dat bij gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid de werknemer bij doorlopend dienstverband het derde jaar wordt doorbetaald als het tweede ziektejaar.

Tenslotte
Binnenkort zullen de onderhandelingen weer worden opgestart. De cao-commissie zal de koppen weer bij elkaar gaan steken en als jij je er ook 'tegenaan wilt bemoeien' dan ben je van harte welkom om een keertje sfeer te proeven. Stuur dan even een mailtje naar Jacqueline Kraan of Jaap Bosma.

Jaap Bosma en Jacqueline Kraan
Bestuurders CNV Vakmensen

Volg ons op twitter: @JaapBosma | @cnvlandentuinbo | @cnvvakmensen

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid