Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bedrijfsverzorgingsdiensten - Nieuws

Werknemers AB Vakwerk stemmen in met Sociaal Plan

In twee vakbondsbijeenkomsten hebben de werknemers van AB Vakwerk het onderhandelingsresultaat over het Sociaal Plan goedgekeurd. De manier hoe AB Vakwerk de werknemer boventallig verklaard wordt nog door juristen getoetst. Pas als dat akkoord is, wordt het SP goedgekeurd.

Onderhandelingen

De onderhandelingen over het Sociaal Plan (SP) zijn in goede orde verlopen. Dat zou je ook niet anders verwachten, hoewel er wel stevig met elkaar is gesproken. Niet alle onderwerpen gingen van een leien dakje. Bijvoorbeeld de ontslagvergoeding en de reparatie van een lager loon lagen heel gevoelig. Maar uiteindelijk zijn we daar goed uitgekomen.

Het is het vermelden waard dat, in vergelijking met de andere AB-bedrijven, het proces en resultaat bij AB Vakwerk, naar onze mening absoluut de toets der kritiek kan doorstaan.

Vakbondsbijeenkomsten

Voorafgaande aan het hele onderhandelingsproces zijn er twee vakbondsbijeenkomsten gehouden om de stemming onder de werknemers te peilen. Na de onderhandelingen zijn er twee bijeenkomsten gehouden om het onderhandelingsresultaat voor te leggen.

De 4 bijeenkosten zijn goed bezocht en er zijn behoorlijke discussies gevoerd en natuurlijk vragen gesteld en enigen gegeven.

Rol OR

Ik vond het wel erg plezierig dat ook OR-leden bij de bijeenkomsten aanwezig waren. Zij konden en passant hun proces ook toelichten en hebben aanvullingen geven op gestelde vragen. Vrijdag 24 mei hebben zij nog een tussentijdse overleg met de directie (gehad) en zullen waarschijnlijk volgende week hun mening wel proberen te geven in de vorm van een advies.

Stemming

Op de vakbondsbijeenkomsten waren meer werknemers dan leden, maar uiteindelijk hebben alleen leden via een schriftelijke stemming hun goedkeuring er aan gegeven. Die goedkeuring  door de leden heeft een ontbindende voorwaarde. Als de zoals door de directie bedoelde aanwijzingsprocedure juridisch niet juist is, dan is er geen akkoord over het SP. De directie heeft een eigen interpretatie van het afspiegelingsbeginsel; dat is de wettelijke aanwijzingsprocedure om tot boventalligheid te komen. Dit wordt juridisch nog uitgezocht. Kortom, de leden hebben ingestemd met het SP onder de  voorwaarde dat het aanwijzingsprocedure juridisch klopt.

Reorganisatie

De reorganisatie van AB Vakwerk zal nadat ook de OR zijn advies heeft afgegeven van start gaan. Vooralsnog staat in de planning dat de eerste personeelsbijeenkomst daarvoor is gepland op maandag 27 mei aanstaande. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor de indirecte medewerkers, of te wel het kantoorpersoneel.

Later worden de directe medewerkers geïnformeerd en dat zal naar alle waarschijnlijkheid na de vakantieperiode gebeuren.

Spannende tijden dus die aanbreken. In eerste instantie de onzekerheid van wel of niet blijven. Daarna of je een nieuwe job kunt vinden voor hen die noodgedwongen eruit gaan, maar ook voor de werknemers die mogen blijven en afvragen of het hierbij blijft en zoekende zijn in hun veranderde werkplek. Ik wens een ieder daarbij sterkte en succes daarbij.

Tenslotte

CNV Vakmensen gelooft in ontwikkeling van mensen. Wij ontwikkelen liever verantwoordelijkheid dan actie en doen dat door middel van de juiste kennis, het juiste middel en/of product en de juiste inzet door, van en voor vakmensen. Ontwikkel mee door jouw collega ook lid te maken. Dan wordt het samen ontwikkelen van vakmensen.

Jaap Bosma
Bestuurder Land- en tuinbouw
E: j.bosma@cnvvakmensen.nl
T: @JaapBosma

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid