Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bedrijfsverzorgingsdiensten - Nieuws

Redactie cao Bedrijfsverzorging blijkt moeizaam!

CNV Vakmensen werkt nog steeds samen met WAB aan de juiste teksten die voldoen aan het eindbod en de daaraan door ons gekoppelde voorwaarden. Dat blijkt een moeizamer traject dan gedacht. Toch blijven we er aan werken omdat een cao beter is dan geen cao. Tot de nieuwe klaar is blijft de oude gelden.

Redactieproces

CNV Vakmensen werkt nog steeds samen met WAB aan de juiste teksten die voldoen aan het eindbod en de daaraan door ons gekoppelde voorwaarden. Dat redactieproces is weerbarstiger dan eerst gedacht.

Doordat de vakantieperiodes van de redactieleden achter elkaar waren gepland is er tijdens de zomer een behoorlijke tijd geen redactiecommissie bij elkaar geweest. Vooral de werkingssfeer is een lastige opgave want dat is belangrijk voor het verkrijgen van de AVV-status. Deze Algemeen Verbindende Verklaring van de minister van SZW gaat gelden voor de hele sector Bedrijfsverzorgingsdiensten. Dan zullen ook andere bedrijven, die nu op arbeidsvoorwaarden concurreren ook onder deze cao gaan vallen. De werkingssfeer uit de oude cao is een zogenaamde ‘interne werkingssfeer’ en die komt niet in aanmerking voor AVV, dat is al getoetst bij het ministerie. In de redactecommissie proberen we daarom de werkingssfeer om te bouwen naar een ‘externe werkingssfeer’.

Over deze nieuwe werkingssfeer is regelmatig overleg met de ABU nodig om niet met elkaar in conflict te komen over de werkingssfeer, want we willen niet onbedoeld ook uitzendbureaus onder de cao BVD laten vallen. Kortom, de redactie cao Bedrijfsverzorgingsdiensten verloopt moeizamer dan gedacht.

Kwali-tijd

Er is meerdere keren gesproken over een deadline voor de nieuwe cao. Dat heeft met name te maken met de loonsverhogingen die dan berekend zouden moeten worden. CNV Vakmensen heeft vanaf het begin gemeld dat tijd niet het belangrijkste is, maar kwaliteit wel. Natuurlijk is het niet bedoeld als tijdrekken, maar als argument dat de cao erg goed in elkaar moet zitten. De nieuwe cao moet juridisch houdbaar zijn en  daaraan wordt nog steeds hard gewerkt. In een volgende nieuwsbrief zal ik meer ingaan op het proces van AVV en wie daarin allemaal een rol kunnen spelen.

De huidige cao geldt nog steeds

De oude cao geldt nog steeds als de nieuwe er niet is. Dat geldt voor alle arbeidsvoorwaarden die daarin staan vermeld. Dus tot nu toe geen veranderingen aan de orde. Dat geldt voor de bedrijfstijd, de overuren, de toeslagen etc. Dat geldt natuurlijk ook voor de loonsverhoging. Dit komt er ook pas als de definitieve handtekening is gezet. Niet eerder, want geen terugwerkende kracht.

Samenvattend

Er wordt nog steeds druk gewerkt aan de teksten. Juristen van zowel de WAB als CNV Vakmensen zijn continue aangesloten op het redactieproces. Het ministerie zal op voorhand de werkingssfeerteksten toetsen op juridische haalbaarheid en is een hotline met de ABU om de werkingssfeer met elkaar af te stemmen. Wij gaan voor kwaliteit en haalbaarheid van de nieuwe cao. Tot de nieuwe cao definitief is blijven de bestaande arbeidsvoorwaarden in takt.

 

Jaap Bosma
Bestuurder Land- en tuinbouw

Volg ons op twitter: @JaapBosma | @cnvlandentuinbo | @cnvvakmensen