Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bedrijfsverzorgingsdiensten - Nieuws

Oneigenlijke druk bij fusie AB Zeeland en Limburg

De directie van AB Limburg blijft oneigenlijke druk uitvoeren op de werknemers van AB Zeeland. Hoe nu verderý

Het fusieproces
Al geruime tijd geleden is er besloten dat, kort gezegd, AB Limburg en AB Zeeland zullen gaan fuseren. AB Limburg zag hier groeikansen en AB Zeeland vond hiermee een partner, waarbij de continuïteit geborgd werd. 
Eind vorig jaar nog bevond AB Zeeland zich in zwaar weer en heeft er, vooruitlopend op de fusie, een reorganisatie plaatsgevonden. Dit heeft pijn gedaan maar het kon niet anders. Dat was ook de reden dat we hier als vakbond aan meegewerkt hebben.

Vervolgens zijn we uitgenodigd voor het fusieproces. Wij zouden daar slechts een kleine rol in hebben, aangezien er door de fusie geen arbeidsplaatsen zouden verdwijnen.
Vervolgens bleek al snel dat de fusieorganisatie alle medewerkers van oud AB Zeeland nieuwe contracten aan wilde bieden. Formeel is dit niet nodig, aangezien het een fusie betreft. Je gaat dan van rechtswege over.
Toen kwam de aap uit de mouw; men wilde de werknemers “strengere” contracten laten tekenen. Tevens wilde men voor een aantal personen de arbeidsvoorwaarden verslechteren. Waar moet je dan aan denken;
• concurrentiebeding, terwijl je dat eerst niet had.
• Relatiebeding.
• Overgang naar een “bedrijfsgebonden” contract (van bedrijfsverzorger naar gedetacheerde verbonden aan een opdrachtgever).
• Verbod of beperking van nevenarbeid, zelfs als je een sollicitatieverplichting hebt vanuit het UWV omdat je eerder, gedeeltelijk, bent ontslagen in de reorganisatie.
• Et cetera, et cetera.

Hebben wij daar dan niets aan gedaan als CNV Vakmensen?
Natuurlijk wel. We hebben namens onze leden meermaals het overleg gevoerd. Echter de “beperkte” groep medewerkers waar dit speelt werd steeds groter. Tevens voerde men de druk steeds verder op.
Wij hebben steeds getracht namens de leden de verslechterende afspraken uit de contracten te krijgen. In een aantal gevallen is hier dan ook gehoor aan gegeven maar in een aantal andere gevallen ook niet.

Oneigenlijke druk
Formeel hoeven er geen nieuwe contracten te komen, zie ook het schrijven van de or. Vervolgens is ons belooft dat het proces tot na de vakantie stil gelegd zou worden. Echter op dit moment vinden er wederom gesprekken plaats en krijgen mensen weer andere contracten onder de neus geschoven. In de gesprekken wordt zelfs het faillissementscenario uit de kast gehaald om de druk op te voeren. Dit kan dus echt niet.

Moet er dan niets veranderen?
Natuurlijk wel. De problemen waren niet voor niets zo groot. Maar een verandering moet vanuit de medewerkers en de directie komen. Als je op deze manier gaat “drukken” of anders gezegd; “de praam op de lip zet” dan werkt het juist averechts. Dit moet je niet willen.

Oproep
Wij roepen de fusieorganisatie dan ook op hun belofte na te komen en de druk van de ketel te halen. Laten we na de vakanties om de tafel gaan zitten om te kijken wat nu echt mogelijk en reëel is. Dat was ons ook beloofd.

U als individueel lid
Laat u niet verder onder druk zetten en laat uw contract beoordelen door ons. Informeer ook uw collega’s. Zij hebben ook recht op eerlijke arbeidsvoorwaarden.


Vragen en of opmerkingen
Heeft u vragen en/of opmerkingen stuur dan een e-mail naar h.stroek@cnvvakmensen.nl of bel direct 06-22452195.


CNV Vakmensen
Henry Stroek, bestuurder 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid