Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bedrijfsverzorgingsdiensten - Nieuws

Informeel met de benen op de cao-tafel met AB

Er ligt een grote uitdaging voor de AB-bedrijven. Opereren in een veranderende markt, verbeteren concurrentiekracht, aanpassen cultuur (bedrijf, werknemer en klant), verschuiven van werknemers incl. verdiepen/verbreding van competenties en scheppen van vertrouwen. Kom 31 januari ook naar Bunnik!

CNV Vakmensen blijft verbetering van de positie van de AB-bedrijven zien vanuit een verbetering van medewerkers-competenties, van meer verantwoordelijkheid op de werkvloer, in nieuwe vormen van flexibiliteit, door een andere marketingstrategie een andere marktbenadering, in ontzorgconcepten en daarmee vernieuwen van werkvormen en/of anders organiseren van werkprocessen. Allemaal MENSENwerk en daarmee is ook duidelijk dat de MENS centraal staat in, en het kapitaal vormt van de AB-bedrijven.

Hiermee wijkt CNV Vakmensen niet af van het eerder geformuleerde Visie op de sector. De kunst is het om deze kernpunten in de cao te verwerken zodat de cao ondersteunend is aan die doelstellingen.

Wat ons betreft leveren daaraan de volgende onderwerpen een bijdrage:

 • Brede werkingssfeer van de CAO
  De cao moet aantrekkelijk en herkenbaar zijn voor alle AB-werknemers, zowel voor de directen als indirecten, agrarisch als niet agrarisch.
 • Vernieuwen FunctieWaardering
  Zijn de huidige functienamen nog passend in een nieuwe cao? Wij vinden van niet. Meer algemene functienamen (van de referentiefuncties) betekent minder focus is op ‘puur agrarisch’ en vergemakkelijkt de uitwisselbaarheid in de verschillende functies (werkzaamheden).
 • Beloning
  Er een goede beloning moet zijn voor de werknemers. Maar ook nog eens goed nadenken over mogelijkheden voor fluctuerende beloning van werknemers voor de werkzaamheden die zij uitvoeren. Dit stimuleert volgens ons inzetbaarheid én uitdaging van werknemers.
 • Vernieuwen van Flexibiliteit
  Dit is een belangrijk element in de cao en het werk. Het bepaald in grote mate het wel of niet hebben van leegloopuren en dus aan de concurrentiekracht van het bedrijf. In die zin is het goed om een bandbreedte af te spreken binnen het ‘jaarurenmodel’.
 • Duurzaam werken
  Is een beleid waarin iedereen, binnen zijn of haar kunnen en mogelijkheden een verantwoorde bijdrage levert aan de onderneming. Seniorenregeling, arbo en demotie moeten normaal bespreekbaar worden, maar ook de onwenselijkheid van gebroken diensten en onzinnige reisuren.

Transitie en focusgroepen
CNV Vakmensen voorziet dat door de veranderende markt/marktvraag de groep die nu ‘echte bedrijfsverzorgers’ wordt genoemd steeds kleiner wordt. Werknemers zullen dus te maken krijgen met veranderingen in hun werk. Er zullen andere eisen worden gesteld aan de manier van werken en de vereiste competenties. Welke bijdrage lever jij? is de vraag die steeds belangrijker wordt.

Communicatie
Veranderingen gaan vaak gepaard met weerstand, onwetendheid en onbegrip. Daarom is de kwaliteit van communicatie erg belangrijk, maar ook vooruitzicht op verbetering, nieuw perspectief en vertrouwen in het proces en de uitkomst; kortom draagvlak en vertrouwen. Dit vergt heel veel zorgvuldigheid in het transitieproces op deze punten. CNV Vakmensen blijft in dit verband hameren op de belangrijke bijdrage die focusgroepen kunnen leveren aan dit proces.

Grootste vakbondsbijeenkomst voor alle AB-werknemers
Wat betekenen die veranderingen voor jou en hoe reageer jij als werknemer daarop. Hoe moeten we de cao daarop aanpassen.
Die vragen en stellingen willen FNV en CNV bespreken en bediscussiëren met alle AB-werknemers, bedrijfsverzorger of kantoormedewerker of gedetacheerde. Daarom een laatste oproep om naar de
Grootse Vakbondsbijeenkomst
op 31 januari (10.00-16.00 uur)
in het Postillion (Kosterijland 8, 3981 AJ) te Bunnik. te komen

Leden en niet vakbondsleden zijn van harte welkom. AANMELDEN (vóór 24 januari) is noodzakelijk, want wij hebben 'slechts' ruimte voor 100 personen. Vermeld bij je aanmelding je lidnummer of adres, je werkgever en wij stellen het op prijs als je ook je functie in het bedrijf erbij vermeld.
De bijeenkomst is gratis en voor de lunch wordt gezorgd. Leden krijgen hun reiskosten vergoed. Als leden niet-leden meenemen is dat slim reizen.

Jaap Bosma
Bestuurder Land- en tuinbouw
@JaapBosma | @cnvlandentuinbo | @cnvvakmensen
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid