Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bedrijfsverzorgingsdiensten - Nieuws

Cao BVD: Onderhandelingsresultaat zonder AVV

Een nieuwe cao Bedrijfsverzorgingsdiensten! Als leden van CNV Vakmensen instemmen met het onderhandelingsresultaat. Geen AVV, maar wel de afspraak dat er geen verdringing van (ziekte)vervangingswerk mag plaatsvinden. Natuurlijk ook een loonsverhoging, maar dat lees je hieronder. Reageer snel!

Cao met of zonder AVV

In de vorige nieuwsbrief ben je nog uitvoerig bijgepraat over de lastige keuze die de cao-commissie voor de kiezen kreeg: een cao met of zonder AVV. De cao-commissie is uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat het hebben van een cao belangrijker is. In deze laatste onderhandelingsronde hebben wij ingezet op (en met de werkgevers ook overeengekomen) dat, als de reductieregeling aan de orde is, alleen de bedrijfsverzorger kan worden ingezet en niet een (eigen) uitzendkracht. Geen interne concurrentie of te wel kannibalisme. Zie voor een verdere uitleg onze DigiNWZ3

Geef jouw mening voor 28 juni

CNV Vakmensen heeft samen met FNV een onderhandelingsresultaat afgesloten met de AB-werkgevers. In de volgende alinea lees je de hoofdlijnen en in de bijlage kun je de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat lezen.

De cao-commissie wil graag weten wat jij van dit onderhandelingsresultaat vindt. Mail jouw mening/stem naar de cao-commissie. Doe dat vóór woensdag 28 juni 09:00 uur, dan telt je stem nog mee. Vermeld in het mailtje je naam, lidnummer en of je VOOR of TEGEN bent. Als je tegen bent willen we ook graag van je weten waarom je tegen bent. De cao-commissie komt op 28 juni om 14:00 uur bij elkaar om de stemmen te tellen en besluiten hoe we er mee om moeten gaan. Jij wordt uiteraard per mail weer geïnformeerd hoe de uiteindelijke stemming is verlopen.

Hoofdlijnen van het onderhandelingsresultaat

 • Looptijd van 3 jaar (tot 1 juli 2019)
 • Loonsverhoging totaal 5%
 • Een Protocol over de toepassing van de cao (werkingssfeer) waarin het principe wordt gedeeld dat er geen verdringing van (ziekte)vervangingswerk en concurrentie op arbeidsvoorwaarden mag plaatsvinden.
 • Dat de Arbeidstijdenwet (ATW) nageleefd dient te worden.
 • Een verbetering van artikel 46 over het Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
 • Over de ontwikkelagenda (scholing) gaan we het tijdens de looptijd van de cao nog hebben. Intussen waarderen werkgevers wel hun collectieve scholingsbudget op van 0,3% naar 0,5%.
 • De fiscaal vriendelijke tegemoetkoming in de vakbondscontributie blijft gehandhaafd.
 • Over het jaarurenmodel is afgesproken om daar nu geen wijzigingen in aan te brengen. Tijdens de looptijd van de cao gaan we hier nog wel nader op in mede in relatie tot de ATW.
 • De kledingvergoeding wordt verhoogd van €75 naar €110.
 • Tijdens de looptijd van deze cao onderzoeken we de behoefte, eventuele bestaande middelen en kosten van een seniorenregeling op basis van de ‘80-90-90’-regeling. De uitkomst kan input zijn voor een volgend cao-overleg.
 • Er wordt een Landelijk Regulier Overleg (LRO) in gesteld waarin tijdens de looptijd van deze cao, twee keer per jaar, de actualiteiten en ontwikkelingen in de branche wordt gesproken. Daarnaast werken we dan nog aan de Seniorenregeling en eventuele ontziemaatregelen, een ATW-onderzoek naar wet en praktijk, een collectief of een persoonsgebonden scholing/ontwikkeling/loopbaan budget en wordt er gewerkt aan het verbeteren van de leesbaarheid van de cao.

Tenslotte

De inzet van CNV Vakmensen heeft er toe geleid dat er een onderhandelingsresultaat is gekomen met een redelijke loonsverhoging en een redelijke afspraak over bescherming tegen interne concurrentie. Wij hebben ons best gedaan. Het is nu aan jullie om hierover een oordeel te geven. Klim in de 'compu' en stuur je mail naar de cao-commissie. Doe dat voor 28 juni 9.00 uur.

Alleen vakbondsleden mogen stemmen, maar jouw collega mag natuurlijk wel zijn mening geven over dit onderhandelingsresultaat. Stuur daarom deze DigiNWZ door aan je collega die nog geen lid is van CNV Vakmensen. Wij zijn benieuwd naar wat hij er van vindt.

Namens de onderhandelingsdelegatie,
Adrie Kerkvliet, Albert van Loo en Martin Hulsink

Jaap Bosma Bestuurder Land- en tuinbouw
Twitter: @JaapBosma | @cnvlandentuinbo | @cnvvakmensen

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid