Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bedrijfsverzorgingsdiensten - Nieuws

CAO Bedrijfsverzorging nog steeds niet klaar!

Nadat de leden van CNV Vakmensen ja hebben gezegd tegen het eindbod is er veel gebeurd. Maar er is nog steeds geen definitieve cao. Tijd is geen maatstaf, kwaliteit wel en de cao-tekst moet juridisch kloppen. Daar wordt hard aan gewerkt, maar het is nog niet af. Tot dan geldt nog steeds de oude cao.

Voorwaardelijk akkoord

De leden van CNV Vakmensen hebben nipt ingestemd met het eindbod. De cao-commissie Bedrijfsverzorgingsdiensten heeft nog een aantal voorwaarden gesteld voordat de definitieve handtekening onder de nieuwe cao wordt gezet. Zo moet de nieuwe cao juridisch haalbaar, toetsbaar en houdbaar zijn en moet de minister de cao algemeen verbindend verklaren (AVV). Lees het juiste artikel er nog eens op na op onze website of open de brief die wij daarover naar de werkgevers hebben gestuurd.

Dat de cao juridisch goed in elkaar moet zitten spreekt eigenlijk voor zich, maar dit keer wordt er extra goed naar gekeken. De AVV-verklaring is belangrijk voor een goed werkende werkingssfeer van de cao. Dit is van belang zodat eventueel losse AB-bedrijven ook onder deze cao komen te vallen. Ook is het van belang in relatie met de Uitzendsector. De ABU zal ook nog apart worden geraadpleegd over de werkingssfeer van de cao Bedrijfsverzorging.

Kwali-tijd

Werkgevers wilden graag dat de cao uiterlijk 1 juli zou ingaan. Dat hebben zij dan ook gecommuniceerd met hun werknemers, met u dus. Die datum is niet met CNV Vakmensen afgestemd. De bond heeft duidelijk gesteld dat het niet om de snelheid gaat maar om de kwaliteit.

Er wordt druk overlegd over de nieuwe teksten. Ook zijn er juristen bij betrokken die worden geraadpleegd over de juridische haalbaarheid en houdbaarheid. Kwaliteit is maatgevend en niet de klok-tijd. Als 1 juli niet wordt gehaald dan is dat jammer, maar het is belangrijker dat het goed in elkaar zit.

De huidige cao geldt nog steeds

De oude cao geldt nog steeds als de nieuwe er nog niet is. Dat geldt voor alle arbeidsvoorwaarden die daarin staan vermeld. Dus tot nu toe geen veranderingen aan de orde. Dat geldt voor de bedrijfstijd, de overuren, de toeslagen etc. Dat geldt natuurlijk ook voor de loonsverhoging. Dit komt er ook pas als de definitieve handtekening is gezet. Niet eerder, want geen terugwerkende kracht.

LET OP: als uw werkgever alvast andere arbeidsvoorwaarden toepast, alvast inspeelt op de nieuwe cao, dan moet je daarmee NIET akkoord gaan. Meldt het mij dan, want er is nog steeds geen nieuwe cao. De definitieve handtekening staat er nog steeds niet onder. In theorie kan het zelfs ook nog fout gaan als blijkt dat het juridisch niet haalbaar en houdbaar is.

Samenvattend

Nadat ja is gezegd tegen het eindbod wordt er druk gewerkt aan de teksten. Juristen van zowel werkgevers als de bond toetsen de juridische haalbaarheid en houdbaarheid. Er komt een gesprek met de ABU om de werkingssfeer te bespreken. Wij laten ons niet opjagen, want kwaliteit gaat voor snelheid. De bestaande arbeidsvoorwaarden blijven in takt tot de nieuwe cao definitief is. Als de werkgever alvast inspeelt op de nieuwe cao meldt het dan bij ….

Jaap Bosma
Bestuurder Land- en tuinbouw

Volg ons op twitter: @JaapBosma | @cnvlandentuinbo | @cnvvakmensen 

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid