Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Bedrijfsverzorgingsdiensten - Nieuws

Cao Bedrijfsverzorging: de cao komt er in 2016!

Het is spannend geweest, maar de cao gaat er komen! CNV Vakmensen heeft begin december een stevig gesprek met de WAB gevoerd over de werkingssfeer en of het 'gedoe' allemaal nog wel zin heeft. De WAB heeft toch vertrouwen in de redactiecommissie en rekent op een nieuwe cao en handelt alvast ernaar.

Spannende periode

Het heeft er om gespannen of het gehele redactieproces was voor niets geweest. Binnen de WAB heerste er lange tijd  onvoldoende vertrouwen dat de werkingssfeer wel op de goede manier opgeschreven zou worden. Daar is  de afgelopen maanden veel tijd aan verloren gegaan. Het elkaar opnieuw er van overtuigen dat de manier waarop de redactiecommissie haar werk deed de juiste was en uiteindelijk tot de juiste teksten zal komen heeft veel tijd en energie gekost. Gelukkig is dat station inmiddels gepasseerd en hebben de AB-directeuren hun vertrouwen in de redactiecommissie uitgesproken en is een opkomende crisis zo gezegd in de kiem gesmoord.

Redactieproces

CNV Vakmensen werkt nog steeds in de redactiecommissie samen met WAB aan het formuleren van de juiste teksten die voldoen aan het eindbod en de door ons daaraan gekoppelde voorwaarden. Knap lastig en veul lastiger dan we met z’n allen hadden verzonnen. Maar we verwachten over de grootste hobbel heen te zijn en dat de laatste loodjes lichter zullen zijn. Wij gaan er nog steeds voor en proberen begin 2016 de cao definitief te hebben. Gevaarlijk om dit zo te zeggen? Ja een deadline stellen is altijd gevaarlijk in dit soort processen, want er kan altijd nog iets fout gaan. Maar alle cao-partijen hebben de intentie uitgesproken dat we het willen gaan halen.

Vertrouwen in het eindresultaat

CNV Vakmensen is steeds voor kwaliteit gegaan en dat is nog steeds zo. De cao moet goed in elkaar zitten want de cao moet juridisch houdbaar zijn en voor AVV (zie achterkant) in aanmerking komen. Aan de gestelde voorwaarden moet worden voldaan en we hebben er inmiddels ook wel vertrouwen in dat het gewenste resultaat wordt gehaald. Helaas niet meer voor de jaarwisseling, maar op z’n minst in de eerste maanden van 2016.

Inmiddels hebben de AB-directeuren ook gecommuniceerd over hun vertrouwen in het eindresultaat. Hun vertrouwen is zelfs zo groot dat zij er toe over gaan om de loonsverhoging alvast te willen laten ingaan per 1 januari 2016 en gaan ze ook rekenen met de nieuwe toeslagen. Uiteraard wordt alles pas definitief als de handtekeningen zijn gezet. Dus als de handtekeningen in maart 2016 worden gezet, dan worden de lonen met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 met 3% verhoogd en verrekend in de loonbetaling over de maand maart 2016. Komt er onverhoopt toch nog een kink in de kabel dan gaat het hele feest van loonsverhoging en lagere toeslagen niet door. Zo constructief zijn we dan ook wel weer in onze opstelling.

‘Rondje land’

De bond is nog steeds overtuigd van het feit dat het hebben van een cao voor deze sector veel beter is dan geen cao. Niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst van deze sector en de werknemers die daarin werkzaam zijn. Daarom is alle kwali-tijd gestoken in het herontwerpen van deze cao en zijn werkingssfeer. Zoals hiervoor al gezegd is dat een lastig proces en ook niet eenvoudig te begrijpen. Als de cao er definitief is, zal ik weer een ‘rondje land’ gaan doen om in een aantal ledenvergaderingen de nieuwe cao te komen uitleggen.

Het proces van AVV

In de vorige nieuwsbrief heb ik beloofd iets te vertellen over wat er komt kijken bij het tot stand komen van een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV). Een korte uitleg op hoofdlijnen:

  • De Wet AVV heet officieel: Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten.
  • Als cao-partijen een bedrijfstak-cao hebben afgesloten kunnen zij een verzoek bij het ministerie van Sociale Zaken (SZW) indienen om bepalingen van hun cao Algemeen Verbindend te laten Verklaren (AVV).
  • Door AVV van de cao gaat deze gelden voor alle werkgevers en werknemers, die vallen onder de werkingssfeer van die cao.
  • Het ministerie SZW beoordeeld de ingediende cao. Als de beoordeling goed uitpakt wordt de cao ‘ter visie’ gelegd. Iedereen kan er dan kennis van nemen en als bedrijven, partijen er bezwaar tegen hebben dan kunnen zij die indienen bij het ministerie SZW. Dit ‘ter visie legging’ duurt ongeveer 6 weken.
  • Na deze periode wordt het besluit van SZW en de cao gepubliceerd in de Staatscourant. Twee dagen na publicatie is de cao ge-AVV’d.

 

Jaap Bosma
Bestuurder Land- en tuinbouw

Volg ons op twitter: @JaapBosma | @cnvlandentuinbo | @cnvvakmensen