Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Agterberg Bedrijven - Nieuws

Stand van zaken Agterberg - Groenekan

Op 20 november is er een periodiek overleg geweest. Besproken zijn de stand van zaken in het bedrijf, de rechten en plichten tijdens ziekte, functiewaardering en de WW-reparatie.

We hebben even gewacht met communiceren, omdat we eigenlijk voor 15 december de reparatie WW met jullie werkgever hadden willen regelen. Dat is helaas net niet gelukt. Zie kopje derde WW-jaar.

Stand van zaken Agterberg
Er moet nog steeds hard getrokken worden aan het binnen halen van werk, bestekken worden verloren, maar gelukkig worden er ook nieuwe werken binnen gehaald en draaien andere trajecten door. Vooralsnog lijkt 2017 positief afgesloten te kunnen worden tijdens de komende kerstborrel.

Functiewaardering
Voor de zomer heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de werkgever en specialisten op het gebied van functiewaardering van beide vakbonden. Zij hebben hun kennis gedeeld en praktische handvaten gegeven hoe je functies opnieuw kan beschrijven. Zo zal de werkgever onder andere opnieuw beschrijven welke werkzaamheden de werknemer in die specifieke functies uitvoert en welke verantwoordelijkheden en fysieke belasting hierbij gelden. Alle kenmerken krijgen dan een bepaalde waarde en door dit bij elkaar op te tellen kom je op een salaris voor die functie uit. De werkgever denkt nog na over de verdere invulling van dit traject en komt hier begin volgend jaar op terug.

Ziekte
Tijdens de laatste cao-onderhandelingen hebben we diverse malen over de werknemers- en werkgeversverplichtingen tijdens de ziekteperiode van een werknemer, die niet of minder werkt, gesproken. Het is niet gelukt om nieuw beleid hiervoor te maken. Ook tijdens het periodieke overleg bleek dat we beiden vanuit een heel ander startpunt en met uiteenlopende argumentatie de gesprekken ingaan en dat het lastig is om elkaar hierin te vinden. Het onderwerp blijft op de agenda staan als werkafspraak voor de komende periode. Hierbij is de wens van de werkgever om duidelijker te kunnen sturen op de verantwoordelijkheden van de werknemer.

Derde WW-jaar
In de laatste cao hebben Agterberg en de vakbonden afgesproken dat wij meedoen met de reparatie van de WW. Op landelijk niveau is hier overeenstemming over bereikt. De inhoud en de uitvoering van de regeling zijn bekend. Er komt één landelijk cao voor de sector Agrarisch Groen waarin de reparatie geregeld wordt. Wij, CNV Vakmensen en FNV, sluiten een overeenkomst met jullie werkgever waarin wij afspreken dat wij aansluiten bij de landelijke cao. Omdat er binnen de sector bij de werkgevers toch nog wat praktische vragen leven is er in januari een bijeenkomst gepland. Wij hopen dat wij daarna de overeenkomst kunnen tekenen en dat de reparatie nog voor de zomer een feit is. Meer informatie hierover vind je in de bijgevoegde bijlagen.

Contact
Heb je vragen over de nieuwsbrief of rondom je werk, neem dan gerust contact op.

Tamara Westerink,
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06-5120 2991
E. t.westerink@cnvvakmensen.nl  

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid