Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Agterberg Bedrijven - Nieuws

CAO Agterberg: nóg geen cao-resultaat

Onderhandelen blijft lastig! Inmiddels zijn er al weer twee gesprekken gevoerd over een nieuwe cao. Het proces kan het beste worden geschetst als jo-jo-en. Een stapje vooruit en gelijk ook weer achteruit. Niet gemakkelijk en tot nu toe nog geen echt resultaat.

Herstarten cao-onderhandelingen

Op 12 november is de aftrap gedaan en de tweede ronde was op 18 november. Het begin was zo veelbelovend dat we dachten de tweede ronde er uit te komen met een aanvaardbaar resultaat. Helaas bleek dat niet helemaal te kloppen en had ik het gevoel dat er terug werd onderhandeld.

Stavaza / headlines

De stand van zaken of te wel de hoofdlijnen van de onderhandelingen gaan natuurlijk over het loon, maar opeens ook over de premie voor de WIA-plus regeling die Agterberg niet meer wil betalen en ook over de winterstop.

De 12e november zijn we geëindigd met een looptijd van 2 jaar (tot 1 maart 2016), een loonsverhoging van 1,25% in periode 13 (=dec. 2014) en 1,50% in periode 3 (=maart) van volgend jaar. En we zouden dan nog kijken naar de inhoud van de WIA-plus-regeling, de zogenaamde 35-minners.

De onderhandelingen zijn de 18e november weer verder gegaan en het leek er op dat we een deal zouden kunnen krijgen. De loonsverhoging zou wat ons betreft naar 1,5% moeten gaan door middel van een eenmalige beloning en nog een paar kleinere dingen (her-)bevestigen in de nieuwe cao zoals de vakantieregeling en de afwijking van de nieuwe wet Werk & Zekerheid. Dan nog de 65 jaar bij AOW tekstueel aanpassen, de scholingsregeling opnemen in de cao-bijlage en de WIA nog doorspreken over hoe om te gaan met de 32-minners. Ohja en de winterstop zou nog een onderwerp van gesprek zijn.

Daar kwam ineens een gevoel om de hoek kijken van stilaan terugonderhandelen. De wens om een loonsverhoging te bereiken van 1,5% in december 2014 kon na wat gegoochel met eenmalig bedrag en percentages wel worden benaderd, maar de bijdrage van Agterberg aan de premie voor de WIA-plusverzekering zou dan komen te vervallen. Dus iets in het loon erbij en meer in de kostensfeer eraf. Daar wordt je niet vrolijk van. Ook moet de vakantieregeling ineens anders worden opgeschreven. Niet meer vervallen na 5 jaar, maar de wet volgen. Dat is dus sneller je vakantiedagen opnemen.

Over de winterstop vinden de vakbonden dat zij dat niet willen regelen in de cao. Laat dat een onderwerp van gesprek met de OR zijn. Wij hebben geen behoefte om dat te regelen in de cao.

We zijn er nog niet uit en dus wordt er nog een ronde ingelast. Op 1 december zitten de bonden weer om de tafel met de directie om te proberen toch nog een cao af te sluiten dit jaar.

Er komt geen cao van de grond zonder vakbond

Maar de vakbond kan dat natuurlijk ook niet zonder input van de leden. Laat van je horen. Als je het er mee eens bent is het ook goed dat aan ons te laten weten. Als je het er niet mee eens bent natuurlijk ook. Dan kunnen wij daarop onze inzet bepalen om jullie cao voor elkaar te krijgen.

Dus wat vind jij? Stuur je reactie naar Jaap Bosma

Weetjes uit de cao-agenda

De onderhandelingen over een nieuwe cao loonwerk zijn opnieuw afgebroken. Ook daar is het een weerbarstig proces. Binnenkort meer daarover op de Loonwerkpagina

Jaap Bosma
Bestuurder Land- en tuinbouw

Twitter: @JaapBosma | @cnvlandentuinbo | @cnvvakmensen

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid