Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Agterberg Bedrijven - Nieuws

ATV-dagen bij Agterberg

Een nieuwe update over de situatie rondom jouw cao bij Agterberg. Naar aanleiding van de laatste ledenvergadering waren er nog openstaande vragen die we moesten afronden voordat we van een definitief akkoord kunnen spreken.

In de afgelopen periode is er diverse malen contact geweest met jouw werkgever om deze onderwerpen te bespreken. Over het resultaat van deze bespreking mag jij jouw stem uitbrengen.

ATV

Tijdens de laatste ledenvergadering hebben de leden ingestemd met de wijzigingen van de cao zoals ze voorlagen, behalve met het punt rondom de opbouw en inroostering van ATV-dagen. Agterberg wil elk jaar 11 ATV-dagen inroosteren. Deze dagen zullen voornamelijk ingezet worden rondom de wintersluiting. Ondanks dat de leden liever eigen zeggenschap hebben over deze dagen, stemden zij wel in met het inplannen van de 11 ATV-dagen. Echter gaven verschillende personen aan dat zij onvoldoende ATV-dagen opbouwen om aan de 11 in te roosteren ATV-dagen te komen. Met deze opmerking zijn we terug gegaan naar de werkgever.

Hier is de volgende afspraak rondom de opbouw van ATV-dagen tot stand gekomen:
  • Werknemers in de reguliere ATV-regeling bouwen ATV op met 0,54 per gewerkte dag.
  • Werknemers in de oude 50+-regeling bouwen ATV op met 0,74 per gewerkte dag.

In de tabel hieronder kun je zien hoe de opbouw van de ATV-dagen er jaarlijks uit kan zien:

 Totaal aantal werkdagen per jaar     260   
 Maximaal aantal vakantiedagen per jaar  25     
 Ingeroosterde ATV-dagen per jaar  11    
 Feestdagen per jaar  6    
 Wintersluiting, excl. opgenomen dagen  47    
 Totaal  89    
       
 Opbouw per gewerkte dag  0,54    92,34
 Opbouw in uren (171*0,54)      
 Werkuren per dag  7,6    
 Opbouw in dagen (92,34/7,6)      12,15

In deze systematiek heb je voldoende opbouw om aan de 11 ingeroosterde ATV-dagen te komen en kan je zelf nog 1,15 dag inplannen. Als je minder vrij bent, zal je ook meer dagen opbouwen. Echter, als je meer vrij heb of een periode ziek bent, bouw je minder dagen op. Hier zit een dilemma evenals met de vulling met van de overbruggingsregeling met ATV-dagen. Deze punten staan ook op de agenda rondom de evaluatie van deze afspraken. Loop jij tegen problemen aan bij de opbouw van ATV-dagen? Geef dit dan aan mij door, zodat ik op de hoogte ben van wat er speelt rondom de regeling en op welke punten we verbeteringen kunnen voorstellen.

Geef jouw mening

In de laatste ledenvergadering hebben de leden het onderhandelingsakkoord goedgekeurd met uitzondering van de ATV-dagen; dit voorstel is afgewezen. Het voorstel zoals in deze nieuwsbrief beschreven rondom de ATV-dagen ligt nu voor ter stemming. Jij kan aangeven of je instemt met de geboden oplossing. Stemmen leden in, dan is er een definitief akkoord van de cao Agterberg.

Graag hoor ik jouw reactie over de geboden oplossing vanuit Agterberg en of we met deze aanvullende afspraken tot een definitief resultaat van een nieuwe cao Agterberg kunnen komen.

Geef jouw mening tot en met woensdag 15 juni 2016 en
breng je stem uit over de ATV-regeling en hiermee jouw cao

Geef jouw positieve of negatieve stem over de ATV-regeling door, dit kan via de mail via: t.westerink@cnvvakmensen.nl. Geef je een negatieve stem dan hoor ik graag jouw reden voor de afwijzing en eventueel een mogelijke oplossing. Wanneer ik geen voor- of tegenstem van jou ontvang, ga ik er vanuit dat je akkoord bent met het huidige voorstel.

Vragen of opmerkingen

Heb je aanvullende vragen of opmerkingen over je werk en de cao, neem ook dan gerust contact op met mij via de mail: t.westerink@cnvvakmensen.nl of telefonisch via: 06-51202991.

Tamara Westerink,
bestuurder
M 06-51202991
t.westerink@cnvvakmensen.nl 

Downloads

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid