Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Kunst en Cultuur - Nieuws

HKU bundelt visies op toekomst hoger kunstonderwijs

Tegen de achtergrond van het sectorplan kunstonderwijs, prestatieafspraken met het ministerie, aangescherpte accreditaties en toenemende (internationale) concurrentie heeft de Faculteit Beeldende Kunst en Vormgeving van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) visies verzameld op de toekomst van het kunstonderwijs. Auteurs in het boek 'Pleidooi voor polyfonie' zijn professionals uit de kunst, wetenschap, media, museumwereld én het onderwijs.

Creative thinking

Elke auteur beschrijft een ander uitgangspunt waarop naar het kunstonderwijs gekeken dient te worden; de kracht van de student, vragen uit de maatschappij, multidisciplinairiteit, publieksparticipatie en diepgang boven toptalent. Zo wordt het onderwerp veelzijdig belicht. De auteurs zijn verenigd in in hun basiskijk dat het kunstonderwijs van groot belang is en dat creativiteit een belangrijke rol kan en zou moeten spelen in onze samenleving. Willem Jardin (schrijver, docent HKU en organisator van HKU Studium Generale): "Creatieve intelligentie is het herkennen van onmogelijke mogelijkheden. Het kantelt bestaande perspectieven." Daarmee is creatieve intelligentie, vaak ook creative thinking genoemd, bruikbaar zowel binnen als buiten het domein van de kunsten.

Domeniek Ruyters (hoofdredacteur Metropolis M) roept bacheloropleidingen op de nadruk te leggen op basisvaardigheden in plaats van een focus op kunstenaarschap. Hans van Driel (hoofddocent Universiteit van Tilburg) pleit voor samenleven 3.0, publieksparticipatie is de sleutel. Frank Koolen (HKU Lector Kleur in Context) laat paragnosten aan het woord. Edwin Jacobs (directeur Centraal Museum Utrecht) benoemt de kans voor het kunstvakonderwijs om de ontwikkelingen in het onderwijs aan te jagen. Lex ter Braak (directeur Jan van Eijck Academie Maastricht) zet zich af tegen de huidige, voor het kunstonderwijs ongeschikte, wet- en regelgeving. Henk Slager (lector Artistiek Onderzoek, HKU) ziet de noodzaak van het herformuleren en actualiseren van de oorspronkelijke taak van kunstacademies. Roel Klaassen (onderwijsmanager en designdenker) houdt een pleidooi voor Open Design dat delen, veranderen, leren en het doorlopend ontwikkelen van kennis en vaardigheden veronderstelt en Anke Coumans (beleidsmedewerker Onderzoek, HKU) stelt dat er beter geluisterd moet worden naar de student.

Bestellen

De teksten zijn samengebracht onder redactie van Anke Coumans en Harrie Peters (voorzitter faculteitsbestuur, Faculteit Beeldende Kunst en Vormgeving, HKU). Het boek is te bestellen door 12,50 euro (incl. verzendkosten) over te maken naar rekening 337387 t.n.v. Hogeschool voor de Kunsten Utrecht o.v.v. Pleidooi en uw adresgegevens. Je kunt ook een e-mail sturen >>

HKU

De HKU onderscheidt zich met hoger onderwijs in de kunsten en de media en is een drijvende kracht in opleidingen en innovatie voor de creatieve industrie. Aan de HKU studeren bijna 4000 studenten in de richtingen Beeldende Kunst, Vormgeving, Muziek, Theater, Games en Interactie, Media en Kunstmanagement. De HKU is gevestigd in Utrecht, Hilversum en Amersfoort.
De HKU viert in 2012 haar 25-jarig bestaan. Alle reden om stil te staan bij heden, verleden en toekomst van de HKU en het kunstonderwijs. Tijdens het lustrumjaar worden verschillende activiteiten georganiseerd om het jubileum te vieren. Voor een overzicht zie: www.hku-sinds1987.nl

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid