Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Kappers - Nieuws

Nog geen zicht op nieuwe cao kappers

Er is nog geen zicht op een nieuwe cao voor de kappers. De komende tijd willen we ons hiervoor gaan inzetten. Want kappers die werken in dienst van hun werkgever verdienen beter.

De cao voor het kappersbedrijf was al per 1 juli 2011 geëindigd. Aangezien er nog geen nieuwe cao tot stand is gekomen, staat hieronder een kort overzicht van de consequenties van de cao-loze periode.

Arbeidsovereenkomst

Heb je als werknemer een arbeidsovereenkomst waarin vermeld staat dat de cao van toepassing is, dan blijven de cao-bepalingen gelden. Het maakt hierbij dan ook niet uit of de werkgever of werknemer lid van een bond zijn. Afwijken van cao-bepalingen is alleen dan mogelijk indien daar tussen de werkgever en werknemer overeenstemming over bestaat.

Krijg je een nieuwe baan?

Verandert je baan nadat een cao is afgelopen, dan kan je in dienst genomen worden op basis van de wettelijke bepalingen. Echter je werkgever is wel verplicht om werknemers die gelijke arbeid verrichten, gelijk te belonen. Indien er dus al werknemers aanwezig zijn, die wel volgens de cao beloond worden, kan een nieuwe werknemer niet zomaar anders behandeld worden! Dus laat in je contract opnemen dat de cao voor kappers van toepassing is!

Als je baas geen lid is van de ANKO?
Dan hoeft hij de cao niet meer toe te passen. Echter als er sprake was van een arbeidsovereenkomst waarin opgenomen is dat de cao van toepassing is, blijft ook deze werkgever aan de cao gebonden. Als tussen de werkgever en een stagiair in de stage overeenkomst is afgesproken dat er een stagevergoeding betaald zal worden, dient deze vergoeding gewoon betaald te worden! Als je al lid van het CNV was voordat de looptijd van de kappers cao was verlopen, blijft de oude cao van kracht tot er een nieuwe cao is!

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid