Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Kappers - Nieuws

Wat weet jij van de cao Kappers?

Als kapper knip, föhn, krul en kleur je het haar van mannen, vrouwen en kinderen. Je geeft advies over een goede verzorging van het haar en over de producten die ze daarvoor het beste kunnen gebruiken. Producten als shampoo en gel verkoop je vaak in de salon, maar weet je ook van je cao kappers?

Er is nog geen zicht op een nieuwe cao voor de kappers. CNV Kappers gaat zich de komende tijd inzetten om tot een goede cao te komen. Want kappers die werken in dienst van hun werkgever verdienen beter!!! De cao voor het Kappersbedrijf was al per 1 juli 2011 geëindigd. Aangezien er nog geen nieuwe cao tot stand is gekomen staat hieronder een kort overzicht van de consequenties van deze cao-loze periode.

Arbeidsovereenkomst
Heb je als werknemer een arbeidsovereenkomst waarin vermeld staat dat de cao van toepassing is, dan zullen de cao-bepalingen blijven gelden. Het maakt hierbij dan ook niet uit of de werkgever of werknemer lid van een bond zijn. Afwijken van cao-bepalingen is alleen dan mogelijk indien daar tussen de werkgever en werknemer overeenstemming over bestaat.

Krijg je een nieuwe baan ?
Verander je van baan nadat een cao is afgelopen dan kan je in dienst genomen worden op basis van de wettelijke bepalingen. Maar je werkgever is wel verplicht om werknemers die gelijke arbeid verrichten gelijk te belonen. Indien er dus al werknemers aanwezig zijn, die wel volgens de cao beloond worden, kan een nieuwe werknemer niet zomaar anders behandeld worden! Dus laat in je contract opnemen dat de cao voor kappers van toepassing is!

Als je werkgever geen lid is van de ANKO
Dan hoeft hij de cao niet meer toe te passen. Maar als er sprake was van een arbeidsovereenkomst waarin opgenomen is dat de cao van toepassing is, blijft ook deze werkgever aan de cao gebonden. Als tussen de werkgever en een stagiair in de stageovereenkomst is afgesproken dat er een stagevergoeding betaald zal worden, dient deze vergoeding gewoon betaald te worden! Als je al lid van het CNV was voordat de looptijd van de kappers cao was verlopen, blijft de oude cao van kracht tot er een nieuwe cao is!!

Wat is een cao?
In een cao - een collectieve arbeidsovereenkomst - staan alle rechten en plichten van de werkgever en de werknemer. Een cao komt tot stand door afspraken tussen werkgeversorganisaties en vakbonden.

Welke afspraken staan in een cao?
Loon, arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, beloning van overwerk, (doorbetaalde) vakantiedagen,ontslagprocedure, opleidingsmogelijkheden en deelname aan een pensioenregeling.

Heb ik invloed op een cao?
CNV Kappers vertegenwoordigt de werknemers en spreekt en onderhandelt namens hen tijdens de cao-onderhandelingen. Als je lid bent van de vakbond kun je daar invloed op uitoefenen. Jouw stem wordt gehoord. 

Hoe blijf ik op de hoogte?
Wanneer krijg je loonsverhoging? Wat is belangrijk voor mij om te weten over mijn loonstrook? Wat is het laatste nieuws over de cao Kappers? De antwoorden vind je in de gratis nieuwsbrief van CNV Vakmensen. Meld je daarom snel aan en je blijft automatisch op de hoogte.

Meld je aan voor de nieuwsbrief >>

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid