Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Kappers - Nieuws

Stem over het eindbod Cao Kappers

Eindelijk is het dan zover. Na heel lang onderhandelen en veel wikken en wegen ligt er een verbeterd eindbod als onderhandelingsresultaat op tafel voor een nieuwe Cao Kappers en graag horen wij jou mening hierover.

Sinds 9 november 2016 zijn wij aan het onderhandelen over een nieuwe cao Kappers. Iedere maand vond een overleg plaats. Tijdens deze onderhandelingen hadden wij het onder andere over het ontwikkelen van een nieuw functiegebouw, waar flink over gediscussieerd werd. Maandelijks kwamen wij bij elkaar om het over de nieuwe cao te hebben.

Loongebouw

Op 6 oktober 2017 hebben wij het over het loongebouw gehad, dit was een technische discussie. In het nieuwe functiegebouw zijn bepaalde functies komen te vervallen en wij willen niet dat kappers minder gaan verdienen. Daarnaast willen werkgevers graag hun kosten in de hand houden. We hebben de afspraak gemaakt de kosten van het loongebouw neutraal te houden.

Eindbod

Op 1 november en 24 november waren er opnieuw onderhandelingen. De contouren van een nieuwe cao werden steeds duidelijker. Tijdens de kerstvakantie kwam werkgeversorganisatie ANKO met een eindbod. We zijn daarover, samen met vakbond FNV Mooi en ANKO informeel in gesprek gegaan. Wij hebben 19 januari informeel gesproken met ANKO over een aantal verbeterpunten en nu ligt er een verbeterd eindbod.

Wij hebben ons als werknemersdelegatie regelmatig vertwijfeld afgevraagd of er binnen de sector nog wel genoeg draagvlak is om überhaupt nog tot een sector-cao te komen. Als CNV Vakmensen willen wij de cao niet zomaar laten varen. Wij willen voor jullie, als leden, de arbeidsvoorwaarden nu en in de toekomst beschermen en verbeteren. Dat is niet vanzelfsprekend als je de trend in cao land een beetje volgt.

Het eindbod dat wij nu voorleggen is in ieder geval beter dan het eerste eindbod, dat wij eind december in stemming hadden willen brengen. Uiteindelijk kunnen wij nu een eindbod voorleggen waarin is opgenomen:

Loonsverhoging
Per 1 mei 2018 worden de cao-loonschalen verhoogd met 2,50%.
Per 1 januari 2019 worden de cao-loonschalen verhoogd met 1,85%.
(geldt ook voor de stage vergoedingen)

Er zijn nieuwe functiebeschrijvingen (een functie voor leerlingen, Hairstylist, Haarstylist Allround, Topstylist, Salonmanager en Haarwerkers) en een nieuw loongebouw: als gevolg van de invoering van nieuwe functiebeschrijvingen wordt een nieuw loongebouw ingevoerd. Uitgangspunt bij de invoering van het nieuwe loongebouw is dat niemand in de branche erop achteruit zal gaan.

Afspraken over loongebouw B (onderzoek en geen uitbreiding), ARBO en naleving CA)

Pilot werktijden
Werkgever én werknemer worden gedurende de resterende looptijd van de cao in de gelegenheid gesteld maximaal drie dagen aan te wijzen waarop de werknemer respectievelijk komt werken c.q. de werknemer vrij neemt. Indien werkgever of werknemer gebruik wil maken van deze mogelijkheid moet dat tenminste 24 uur vooraf kenbaar gemaakt worden. In de periode van 11 – 25 december kan de werknemer geen gebruik maken van deze mogelijkheid (dit betekent dat je ook bijvoorbeeld een extra zaterdag vrij kan krijgen).

Scholing
Werknemers kunnen via een voucher kosten vergoed krijgen en voor leden van CNV Vakmensen is de waarde van de voucher hoger dan van niet-leden. Voor werknemers worden er 250 vouchers met een waarde van €400,= (of €500 voor werknemers, die lid zijn van de vakbond, die deze cao ondertekend heeft) ter beschikking gesteld. Deze vouchers kunnen ingezet worden voor scholing, opleiding en ontwikkeling zoals loopbaancheck, budgetcoach.

Stemmen

Als CNV Vakmensen kunnen wij niet zeggen dat wij tevreden zijn met dit eindbod omdat wij met name op gebied van ontwikkeling (eigen leerrekening) en scholing een beter resultaat op tafel wilden zien. Toch leggen wij dit eindbod aan jullie voor, de volledige tekst is terug te vinden in de bijlage. Dit is omdat wij weten dat dit het maximaal haalbare resultaat is wat bereikbaar is met overleg.

Breng je stem uit
Via deze link kun jij jouw stem uitbrengen over het eindbod. Mocht het niet mogelijk zijn via de link te stemmen, stuur dan het bijgaand stemformulier ingevuld naar het secretariaat, via het op het formulier genoemde post- of e-mailadres. Je kunt tot 10 februari 2018 jouw stem uitbrengen.

Willem Kruithof
Bestuurder CNV Vakmensen
E: w.kruithof@cnvvakmensen.nl

 

 

 Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid