Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Kappers - Nieuws

Nieuws voor kappers

Hier is het laatste nieuws voor kappers van 2014 met aandacht voor sectorplan kappers, de winnaars van de wedstrijd voor leerlingen en loopbaancheck en een vraag om mee te denken en te praten met CNV Kappers. We wensen jullie fijne feestdagen en veilig en gezond 2015.

Kappersbranche krijgt subsidie voor scholing werkenden in het kader van het sectorplan
Sociale partners in de kappersbranche ANKO, FNV Mooi en CNV Vakmensen zijn er in geslaagd om bijna een miljoen euro subsidie te krijgen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor o.a. het scholen van werkenden in de branche. Met de toekomstgerichte her-, bij- en nascholing  hopen sociale partners om de inzetbaarheid van werkenden te vergroten en daarmee (jeugd)werkloosheid te voorkomen.
De laatste jaren heeft de kappersbranche last gehad van de economische crisis. Kappersbezoek werd uitgesteld en bestedingen namen af.  Sociale partners ANKO, FNV MOOI en CNV Vakmensen hebben gezamenlijk een plan gemaakt (sectorplan) en daarvoor geld gevraagd aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het sectorplan van de kappers richt zich o.a. op het toekomstgericht scholen van de medewerkers en op het vergroten van de duurzame inzetbaarheid. Medewerkers blijven relatief kort werkzaam binnen de branche. Onderzocht wordt welke redenen hiervoor zijn en wat hieraan kan worden gedaan. Tevens wordt onderzocht hoe vraag en aanbod van kappers beter op elkaar kunnen aansluiten.De toegekende subsidie betekent een positieve impuls voor de kappersbranche en maakt het realiseren van maatregelen gemakkelijker.

Noor Al Azawi van All Inn Kapperscollege wint 2e editie nationale finale kappers wedstrijden voor leerlingen!

Op 12 december 2014 hebben negen leerlingen van verschillende kappersopleidingen uit heel Nederland onderling uitgemaakt wie zich  komend jaar de beste kappersleerling van Nederland mag noemen. Na een spannende finale bleek Noor Al Azawi van All Inn Kapperscollege uit Alkmaar de terechte winnaar.De wedstrijdopdracht  bestond uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel, het creëren van een kapsel bij een vrouw, stond in het teken van het thema ‘film’. De deelnemers presenteerden  met behulp van een moodboard  aan de vakjury wat hun aanpak en verwachte eindresultaat zou worden. Daarbij ging het om het volledige plaatje: kapsel, visagie en aankleding.

Voor het tweede onderdeel, het creëren van een mannenkapsel, werd bij loting bepaald welk mannenkapsel door de deelnemers nagemaakt moest worden. De drie foto’s met mannenkapsels waren vooraf beschikbaar gesteld aan de deelnemers zodat zij de drie kapsels van te voren konden oefenen. ROC Mondriaan in Den Haag trad ook dit keer op als gastheer van de nationale finale voor kappersleerlingen.

De eerste prijs was voor Noor Al Azawi van All Inn Kapperscollege. De vakjury was vol lof over het vrouwen- én het mannenkapsel. Noor had gekozen voor het thema “romantiek”. De tweede prijs werd uitgereikt aan Sanne Appelboom van het  ROC Nova College en de derde prijs ging naar DelirMahmoud van ROC Midden Nederland.Naast de deelnemerscertificaten van Skills Heroes en bekers en medailles voor de prijswinnaars ontvingen alle deelnemers aan de wedstrijd  een leuke attentie, beschikbaar gesteld door FNV MOOI, CNV Vakmensen en de ANKO.  

In 2015 organiseren Skills Netherlands,  FNV MOOI, CNV Vakmensen en ANKO samen met ROC-opleidingen en particuliere opleidingen voor de derde keer de finale van Skills Heroes voor kappersleerlingen. De wedstrijdopdracht zal ook dan weer  gebaseerd zijn op het kwalificatiedossier kapper en kan daardoor gemakkelijk ingepast worden in het onderwijsprogramma. De wedstrijdopdracht kan ingezet worden als les- en toetsingsmateriaal en als voorbereiding op het examen of proeve van bekwaamheid. Scholen die interesse hebben kunnen contact opnemen met Skills Netherlands of met het Brancheplatform Kappers.  

Geknipt voor je toekomst! Doe de loopbaancheck kappers.
Denk je wel eens na over je werk? Gewoon omdat je toe bent aan een nieuwe uitdaging. Of er zijn lichamelijke klachten waardoor je van beroep wilt veranderen. Of wil je als werkgever een goed personeelsbeleid voeren en zie je mogelijkheden bij medewerkers om door te groeien. Er kunnen verschillende redenen zijn om een loopbaancheck uit te laten voeren. CNV Vakmensen kunnen je helpen om te achterhalen wat je wilt en wat je mogelijkheden zijn. Niet alleen binnen het kappersvak, maar ook daarbuiten bijvoorbeeld naar een andere baan. Denk eens na over je werk. Je bent er nooit te oud voor!!!!

De loopbaancheck is voor jou bedoeld als je drie jaar of langer onafgebroken werkzaam bent als medewerker in een kapsalon of in die drie jaar bij verschillende kapsalons hebt gewerkt. Binnenkort komt er meer informatie over de loopbaancheck, maar als nu meer wil weten neem dan contact met ons op.

Gezocht: CNV-leden voor de CNV cao-commissie Kappers
In de cao Kappers worden jouw arbeidsvoorwaarden geregeld. In de CNV cao-commissie Kappers praat je direct mee over de cao en over de ontwikkelingen in de sector gemaksvoeding. Wij zoeken nieuwe mensen voor deze cao-commissie. Gemiddeld komen wij 3x per jaar bij elkaar. De bijeenkomsten duren 3 uur, reiskosten worden vergoed en als de vergadering onder werktijd is, wordt het loon door de werkgever doorbetaald. Belangstelling? Bel of mail naar Willem Kruithof (055 52 64 250 of w.kruithof@cnvvakmensen.nl)

Arbocatalogus meedenkers gezocht
ANKO, FNV MOOI en CNV Vakmensen willen dat er een gezonde en veilige werkomgeving is voor alle werkenden en leerlingen in de kappersbranche en op scholen. Dit is de reden dat deze Arbocatalogus is opgesteld. Deze Arbocatalogus bevat praktische maatregelen, die gericht zijn op veilig en gezond werken op het gebied van onder andere allergene en fysieke belasting en Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA).

Doel veilig en gezond werken: Het voorkomen, beperken of oplossen van geestelijke en lichamelijke arbeidsrisico’s op het gebied van allergene en fysieke belasting en PSA. Met als resultaat: gezond en veilig werken, meer voldoening en arbeidsvreugde,  minder ziekte, werkstress en verloop van medewerkers en een grotere aantrekkingskracht van de branche op de arbeidsmarkt. In 2015 zal er een voorlichtingscampagne worden opgezet en wij zoeken kappers die mee willen denken over deze campagne, dus wil jij graag meepraten over hoe je collega’s gaan voorlichten neem dan contact met ons op.
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid