Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Kappers - Nieuws

Nieuws voor kappers

In deze eerst nieuwsbrief van 2014 nieuws over de Kapperscao, het verbeterplan onderwijs en de Arbocatalogus. Ook zoeken wij CNV-leden (kappers) die mee willen denken in de cao-commissie.

Cao Kappers

Op 15 januari worden de onderhandelingen voor een vernieuwde cao Kappers gestart. Wij vinden dat zo snel mogelijk een cao moet worden afgesloten, die duidelijkheid biedt voor werknemers en leerlingen en vooral ook toekomstbestendig is. Eind vorige jaar stuurde ik de volgende tweet en kreeg direct reactie van de ANKO.

@Willem_Kruithof
@KoninklijkeANKO Vandaag overleg#sectorplan#kappers #scholing#werkgelegenheid#doorstroom#verblijfsduur#! En nu snel weer aan de CAO tafel?

Reactie: ANKO@KoninklijkeANKO
@Willem_Kruithof goed plan!

Gezocht: CNV-leden voor de CNV cao-commissie Kappers

In de cao Kappers worden jouw arbeidsvoorwaarden geregeld. In de CNV cao-commissie Kappers praat je direct mee over de cao en over de ontwikkelingen in de sector. Wij zoeken nieuwe mensen voor deze cao-commissie. Gemiddeld komen wij 3x per jaar bij elkaar. De bijeenkomsten duren 3 uur (reiskosten worden vergoed) en als de vergadering onder werktijd is, wordt het loon door de werkgever doorbetaald. Belangstelling? E-mail of bel naar Willem Kruithof  van CNV Vakmensen in Apeldoorn: apeldoorn@cnvvakmensen.nl of telefoonnummer 055 – 52 64 250.

Verbeterplan Onderwijs

Op maandag 13 januari 2014 is er een slotbijeenkomst van het Collectief Verbeterplan Kappersonderwijs. Deze bijeenkomst wordt gehouden van 16:00 tot 19:00 uur bij de MBO Raad te Woerden. Centraal in deze bijeenkomst staat de ondertekening van het convenant waarin het scholenveld en bedrijfsleven (MBO Raad, ANKO, FNV Mooi en CNV Kappers) overeenkomen samen te werken aan versterking van de kwaliteit van het kappersonderwijs. In de achter ons liggende periode is veel gesproken en onderzoek gedaan naar de verwachtingen van beide partijen, over onderwijs, over het werkveld en over de leerling.  De conclusies zijn helder: onderwijs en bedrijfsleven hebben grotendeels dezelfde wensen, nl:
Vaardige leerlingen, zowel sociaal als vaktechnisch, sterke vakdocenten  en bekwame praktijkopleiders en begeleiding  en eenduidigheid in lessystematiek en examinering.

Vakmanschap

Naast de wensen vanuit beide partijen ligt ook “Focus op Vakmanschap” ten grondslag aan dit samenwerkingsconvenant. Wij streven dezelfde doelen na: sterk onderwijs dat gezamenlijk met het bedrijfsleven tot stand komt, zodat de gediplomeerde leerling goede kansen heeft op de arbeidsmarkt.

Mijlpaal

Voor ons is deze ondertekening een mijlpaal! Het onderwijs en bedrijfsleven is in gesprek en met het ondertekenen van dit convenant geven wij het startschot voor intensieve samenwerking. Deze samenwerking vindt plaats tussen de partijen: regulier onderwijs (MBOraad), FNV Mooi, CNV Vakmensen en de ANKO.

Arbocatalogus

ANKO, FNV Mooi en CNV Vakmensen willen dat er een gezonde en veilige werkomgeving is voor alle werkenden en leerlingen in de kappersbranche en op scholen. Dit is de reden dat deze Arbocatalogus is opgesteld. Deze Arbocatalogus bevat praktische maatregelen, die gericht zijn op veilig en gezond werken op het gebied van onder andere allergene en fysieke belasting en Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA). Doel is ook meer voldoening en arbeidsvreugde  minder ziekte, werkstress en verloop van medewerkers en een grotere aantrekkingskracht van de branche op de arbeidsmarkt. Op 31 januari  2014 zal de vernieuwde Arbocatalogus door partijen worden ondertekend tijdens een feestelijke bijeenkomst.

Kortom, veel goed nieuws aan begin van 2014 en wij horen graag ook jouw mening, dus wil je meedenken, meld je aan voor de cao-commissie.

Willem Kruithof
CNV Vakmensen
Districtskantoor Apeldoorn
Postbus 208, 7300 AE Apeldoorn
T 055 – 52 64 250
e-mail: apeldoorn@cnvvakmensen.nl

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid