Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Kappers - Nieuws

Enquête functiegebouw Kappers

Help mee: nieuw functiehandboek Cao-partijen FNV MOOI, CNV Vakmensen en de ANKO hebben jouw hulp nodig om goede nieuwe functiebeschrijvingen te maken die passen bij het huidige kappersvak.

Van werknemers en werkgevers horen cao-partijen regelmatig dat het huidige functiegebouw knelpunten geeft Daarom onderzoeken de specialisten van AWVN, in opdracht van cao-partijen, de bestaande en gewenste functies. Dit is dus jouw kans om cao partijen te laten weten wat jij als haarstylist of topstylist in de dagelijkse praktijk werkelijk allemaal doet!

Waarom deze enquête?
De functies in de kapsalons moeten op basis van het functiehandboek kunnen worden ingedeeld in de loonschalen van de Cao voor het Kappersbedrijf. De functiebeschrijvingen moeten daarom herkenbaar zijn. Door de enquête in te vullen oefen je invloed uit op de functiebeschrijvingen waar de kappersbranche de komende jaren mee gaat werken. Vul de enquête dus snel in.

Klik in de bijlage op de link voor de enquête, het invullen kost niet veel tijd.

En daarna?
Met behulp van jouw inbreng wordt opnieuw beschreven welke functies er zijn en wat ze inhouden.
De functiebeschrijvingen worden vervolgens nog in een bijeenkomst (locatie midden van het land) getoetst bij werknemers en werkgevers. Hiervoor kun jij je ook middels deze enquête aanmelden.

Graag de vragenlijst vóór 29 april 2016 invullen.
Bij voorbaat hartelijk dank voor jouw medewerking.

Willem Kruithof
bestuurder
16-1414/WK/gk