Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Samen geven wij vorm aan onze toekomst
Kappers

Cao Kappers

Looptijd: 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2016

De cao Kappers is er speciaal voor kappers, kapsalons en andere kappersbedrijven. In de kappers-cao zijn afspraken vastgelegd over salaris, werktijden, werkomstandigheden, verlofregelingen en veilig en gezond werken.