Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Stem over principe akkoord cao en SP KPN

Afgelopen woensdagnacht hebben CNV Vakmensen en de andere vakbonden een akkoord bereikt met jullie werkgever over een tussen-cao. De cao geldt van 1 januari 2018 tot 1 juli 2018. Je kunt nu stemmen over het resultaat.

Het betreft een cao die, afgezien van kleine technische wijzigingen, alleen wordt aangepast met een loonsverhoging. Een loonsverhoging die voor veel KPN-ers neerkomt op 1,5%. Ook verlengen we het huidig sociaal plan ongewijzigd tot 1 juli 2018.

Kortdurende verlenging

 Opvallend is de korte termijn; beide overeenkomsten gelden voor 6 maanden. In onze vorige nieuwsbrief konden jullie lezen dat we, o.a. door het onverwachte vertrek van de HR directeur en de complexiteit van een aantal nog te maken afspraken, op dit moment geen langlopende cao met KPN wilden sluiten. Daarom dus een periode van 6 maanden. Het Sociaal Plan hadden we als CNV Vakmensen graag voor iets langer ongewijzigd verlengd. Helaas bleek gedurende de onderhandelingen dat dit een brug te ver was.

Stemprocedure

Jullie kunnen jullie stem uitbrengen deze link link. Stemmen kan tot uiterlijk 8 december 12.00 uur.

Hoe nu verder?

In die 6 maanden willen we de onderhandelingen over een nieuw en langlopend cao en sociaal plan voorbereiden. We hebben met KPN afgesproken wekelijks een dag in te plannen voor overleg over de volgende onderwerpen:

Sociaal plan

 • Koppeling met de cao
 • Werkingssfeer
 • Inhoud
 • (evaluatie) Drie fasen model

Beloning en arbeidsvoorwaarden

 • Verhogingstabel
 • HR-cyclus/beloningswijze
 • Variabele beloning loonlijn Retail
 • Inzetbaarheidsbudget
 • Verlofregelingen in relatie tot cao-budget

Arbeidskrachten

 • Verhouding Flex/vast
 • Beleid uitzendkrachten (EP/UP)
 • Flexibiliteit jaarurennorm en ATW
 • PAO-werknemers en cao
 • Generatiepact
 • Diversiteit
 • Functiehuis
 • Vervoersbeleid (mobiliteitsbeleid)
 • Impact van nieuwe vormen van (samen)werken
 • Cao KPN Greenprint-proof

Een lange lijst aan onderwerpen. En niet eens allesomvattend want natuurlijk willen we van jullie weten of er nog meer onderwerpen zijn die in de cao of het sociaal plan (beter)geregeld moeten worden.

Beoordelen van resultaat

Het CNV Vakmensen onderhandelteam (jouw KPN collega Hans Tuinman en ondergetekende) leggen de huidige afspraken positief aan jullie voor. Een redelijke loonsverhoging voor een periode van 6 maanden en geen niveaudaling in het sociaal plan. Uiteraard gaan we in de volgende cao voor de tweede helft van 2018 nog een matrix met een passende loonsverhoging afspreken, dat spreekt voor zich. Ook zijn we blij dat we na een korte en heftige onderhandeling jullie op tijd helderheid over de nieuwe cao kunnen geven.

Heb je nog vragen en/of opmerkingen hierover dan horen we het graag.

Marten Jukema
Bestuurder
E: m.jukema@cnvvakmensen.nl
M: 06-13 20 41 12

 Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid