Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao en sp KPN

CNV Vakmensen heeft met KPN een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao en sociaal plan. Je kunt hierover nu je stem uitbrengen.

Belangrijkste afspraken uit het resultaat
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vind je uitgelegd wat we hebben afgesproken. De belangrijkste afspraken lichten we toe.

De nieuwe cao is voor 1 jaar afgesproken en het nieuwe sociaal plan voor 3 jaar. De bestaande matrix voor de salarisverhoging wordt ontkoppeld. Dit betekent dat je een collectieve loonsverhoging krijgt van 3% per 1 juni 2019. Deze geldt voor iedere KPN’er. Daarnaast komt er een individuele loonsverhoging gebaseerd op de prestatiebeloning. Of je deze verhoging krijgt en hoe hoog is afhankelijk van je RSP en je beoordeling.

De beëindigingsvergoeding uit het Sociaal Plan gaat anders berekend worden. Voor KPN’ers die op 31 december 2018 in dienst waren, wordt de vergoeding ‘bevroren’. Er wordt een berekening gemaakt op basis van de toen geldende formule en die staat voor jou dan vast. We hebben nu afgesproken dat er een nieuwe berekeningswijze komt gebaseerd op de wettelijke transitievergoeding. Afhankelijk van het aantal dienstjaren (minder of meer dan 15) wordt een vermenigvuldiging van 1,5 of 1,7 toegepast over een hogere grondslag dan voorheen. Voortaan is de maximale vertrekvergoeding 150 duizend euro. Mocht jouw bevroren toeslag momenteel meer zijn dan dat, dan wordt deze in 29 gelijke stappen afgebouwd om op 1 december 2021 op 150 duizend uit te komen.

Het cao-budget gaat veranderen. Dit wordt verlaagd van 12,5% naar 10,5%. Daarvoor in de plaats worden 5 bovenwettelijke vakantiedagen aan je vakantietotaal toegevoegd. Je krijgt meer mogelijkheden voor kopen en verkopen van dagen. Oud ITS-ers krijgen eenmalig de mogelijkheid om hun oude individuele vakantierecht structureel te laten vervangen door een nominale toeslag.

Uitzendkrachten krijgen vanaf dag 1 recht op variabele beloning en het inzetbaarheidsbudget.

Er komt een pilot voor een generatieregeling voor een specifieke doelgroep, waarbij je 80% kan werken tegen 90% salaris en 100% pensioenopbouw.

Er wordt gerichter geïnvesteerd in je duurzame inzetbaarheid. Er komt meer nadruk op interne herplaatsing binnen KPN.

Beoordeling van dit resultaat?
CNV Vakmensen beschouwt dit als een onderhandelingsresultaat. Dit betekent dat we niet helemaal tevreden zijn met de uitkomst maar dit wel zien als het hoogst haalbare. De loonsverhoging is weliswaar pas in juni aanstaande maar wel 3%. Bovendien zijn wij erg tevreden dat we een ontkoppeling van individuele en collectieve loonsverhoging hebben gerealiseerd. Daarnaast blijft het sociaal plan nog steeds een betrouwbaar vangnet tegen ontslag ook al is de kantonrechtersformule nu vervangen door een transitievergoeding. Grote winst is dat we dit sociaal plan voor langere tijd hebben kunnen afsluiten.

Het onderhandelingsproces is zoals bekend zeer moeizaam verlopen. KPN had in eerste instantie vele verslechteringen voorgesteld. Daarvan zijn gelukkig het merendeel van tafel gegaan.

Stemmen
Het is nu aan jou om te beoordelen wat je ervan vindt. Je kunt hier tot en met 14 mei aanstaande stemmen over het resultaat. Ontvang je deze nieuwsbrief per post, dan kun je ook digitaal via onze website stemmen. Ga hiervoor naar www.cnvvakmensen.nl/caos/ict/cao-kpn-cm-its
De nieuwsbrief vind je onderaan de pagina. Hierin staat de link naar de stemming.

Vragen, onduidelijkheden en/of opmerkingen
Laat het mij en/of medeonderhandelaar en KPN collega Hans Tuinman weten.

Marten Jukema
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 13 20 41 12
E: m.jukema@cnvvakmensen.nl


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid