Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Onderhandelingsresultaat Cao en SP KPN

CNV Vakmensen heeft samen met de andere vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt met KPN over de totstandkoming van een nieuwe cao en Sociaal Plan. Het is nu aan jou om te stemmen over dit resultaat.

Inhoud onderhandelingsresultaat

Met KPN is afgesproken dat het Sociaal Plan ongewijzigd wordt verlengd van 1 juli jongstleden tot en met 31 december 2018. De cao wordt eveneens ongewijzigd verlengd met uitzondering van de lonen en de loonschalen. Deze worden met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 verhoogd met 1% in het hart van de matrix. Voor de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat: zie de bijlage.

Stemmen

Het is nu aan jou om je stem uit te brengen over het resultaat. Dit kan digitaal, klik hier om meteen te stemmen. Stemmen kan tot en met 3 augustus 2018. Deze ietwat kortere stemmingstermijn heeft te maken met het feit dat het Sociaal Plan reeds is verlopen en geen nawerking kent.

Onderhandelings proces

Er is de afgelopen periode zeer veelvuldig overleg geweest tussen CNV Vakmensen, de andere vakbonden en KPN. Hoewel deze gesprekken in een goede sfeer verlopen bleek dat er inhoudelijk forse verschillen van inzicht bestaan. De afgelopen periode zijn deze duidelijk benoemd en besproken maar vergt het op dit moment nog teveel tijd om inhoudelijk tot elkaar te komen. In dit proces heeft ook niet meegeholpen dat er bij KPN een nieuwe CEO en CHRO zijn gekomen.

Waardering resultaat

CNV Vakmensen is redelijk tevreden met het resultaat. Het Sociaal Plan is en blijft van een goed niveau en de totale loonsverhoging over 2018 is hoger dan gemiddeld in Nederland. Graag zouden wij met KPN bredere afspraken maken over arbeidsvoorwaarden, loopbaanbeleid, combinatie werk/ privé etc. Dit blijkt helaas nog niet mogelijk. Daarnaast hadden we ook het Sociaal Plan voor langere tijd ongewijzigd verlengd. Dit bleek voor nu echter ook een brug te ver.

Breng daarom uiterlijk 3 augustus je stem uit over het onderhandelingsresultaat. Voor Inhoudelijke vragen en/of opmerkingen kun je, in verband met mijn vakantie, terecht bij collega Aynur Polat van CNV Connectief: E: a.polat@cnv.nl, M 06 – 5367 9844. 

Marten Jukema
bestuurder CNV Vakmensen
E: m.jukema@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid