Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Onderhandelingen KPN-cao binnenkort van start

De cao onderhandelingen over de KPN-cao zullen binnenkort van start gaan. Een eerste gespreksdag staat voor 18 december gepland. Er staan enkele heikele punten op de rol om besproken te worden.

Als u interesse heeft om samen met KPN (oud ITS) kaderleden Hans Tuinman en Jeroen Stalenhoef en CNV onderhandelaar Marten Jukema actief mee te denken en te praten over de te maken keuzes, dan bent u van harte welkom.

Co-creatie

De huidige KPN-cao kent een looptijd tot 1 januari 2016 en zal daarna verlengd moeten worden. De voorbereidingen voor de onderhandelingen zijn in volle gang. Zo zijn er in diverse vestigingen in het land zgn. co-creatie sessies georganiseerd. Hierbij worden rond cao-vraagstukken de voor- en nadelen van mogelijke oplossingen in beeld gebracht. Alle medewerkers van KPN konden hier hun bijdrage aan leveren. Wellicht bent u al bij een sessie aanwezig geweest of heeft u erover gelezen op Team KPN. Het verslag van deze sessies dient als input bij het cao-overleg.

Loonlijn

Thema’s van de co-creatie sessies en dus straks hot items op de cao tafel zijn o.a. mobiliteit, verhouding flex- en vast personeel op de werkvloer en sociaal plan. Voor oud-ITS’ers worden deze onderhandelingen waarschijnlijk extra complex. Reeds langere tijd stelt de werkgever KPN de ITS loonlijn en daarmee de lengte van de werkweek ter discussie. De vraag is of de werkzaamheden van ITS personeel zich dusdanig onderscheiden van activiteiten van andere werknemers van KPN dat een aparte loonlijn op de lange termijn te rechtvaardigen is. Het zou kunnen dat hier in het komende cao-overleg een structurele beslissing over wordt genomen. We laten in eerste instantie het initiatief om hierin eventueel iets te veranderen bij de werkgever.

Thema's

Als delegatie van CNV Dienstenbond hebben we drie centrale thema’s benoemd waarin we op willen inzetten:
- Waardig inkomen (loonsverhoging, meer dan inflatiecorrectie)
- Duurzame inzetbaarheid (persoonlijk scholingsbudget en werkplezier c.q. oplossingen bedenken t.b.v. verlaging van de werkdruk)
- Fatsoenlijk en voldoende werk (mensen met een beperking een kans bieden en flexwerkers zoals uitzendkrachten ook loopbaankansen geven)

Sociaal plan

Daarnaast hebben we ook nog specifieke noten op onze zang. We willen het sociaal plan, dat loopt tot 1 juli 2016, zo snel mogelijk verlengen en bovendien bekijken of een plaatsmakersregeling hieraan kan worden toegevoegd. Ook willen we kijken naar het aantal vakantiedagen. Dat zit nu weggestopt in het cao budget. Als u hierop aanvullingen heeft, horen wij het heel graag.

Zes vakbonden

Zoals u wellicht weet zitten aan vakbondszijde bij KPN maar liefst 6 vakbonden aan tafel. Ook de FNV, momenteel geen cao-partij, zal weer aanschuiven. Dit betekent dat wij onze voorstellen zoveel mogelijk met elkaar willen combineren. 16 december stemmen we dit onderling af en sturen wij u de uitkomsten toe, waarbij we ook de voorstellen van de werkgever zullen meenemen. 
De onderhandelingen zullen naar verwachting eind januari 2016 kunnen worden afgerond.

Functiehuis

Momenteel wordt flink gewerkt aan de verandering van het functiehuis. Wellicht volgt u de ontwikkelingen hierover via Team KPN. Deze aanpassing is een afspraak uit het vorige cao-akkoord. Door KPN is getracht om zoveel mogelijk medewerkers bij dit proces van vernieuwing te betrekken en ook functiewaarderingsdeskundigen van vakbonden zijn aangehaakt. Toch gaat het hele traject nog niet heel soepel. Er is nog best veel onderlinge discussie waarbij ook de mening van de OR een duidelijke rol speelt. Het proces heeft haast. Ik hoop u dan ook eind december meer hierover te kunnen laten weten.

SVG Pensioen

Binnenkort ontvangt een aantal van u van uw pensioenfonds een brief waarin staat aangegeven dat u kan kiezen om waardeoverdracht te laten plaatsvinden van het SVG (Stichting Voorzieningsfonds Getronics) naar uw huidige pensioenuitvoerder Pensioenfonds KPN. Mocht u daarover vragen hebben dan verwijs ik u naar de website www.getronicspensioen.nl of 050-5827958.

Persoonlijk advies

Heeft u een vraag over uw werk en inkomen, dan kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht! Stel uw vraag bijvoorbeeld over de cao, salaris, werkrooster, VSO, functioneringsgesprek, CV, loopbaan, mantelzorgtaken in combinatie met werk, werk en privé balans enzovoort. Het Persoonlijk Advies Centrum staat elke werkdag van 8.00-18.00 uur speciaal voor u klaar met tips, adviezen en steun. Tel: 023-5651052.

Vragen?

Voor vragen, opmerkingen of aanmelding om mee te denken tijdens het cao overleg kunt u contact met mij opnemen. Mijn mailadres is m.jukema@cnvdibo.nl. Telefoonnummer 023-5670682.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid