Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Omzetting ITS functie bij KPN

Vorige week heeft KPN alle collega’s met een ITS functie gemeld dat deze wordt omgezet naar een KPN functie. Dit is een cao-afspraak die met CNV Vakmensen en de andere vakbonden is gemaakt.

Hoewel HR dit goed heeft voorbereid, zijn wij benieuwd of de uitvoering correct verloopt. Mochten er aandachtspunten zijn, dan vernemen wij dit graag!

De conversie van het ITS functiehuis naar het KPN functiehuis hing al langere tijd in de lucht. Het gaat om zo’n 1120 medewerkers in loonlijn algemeen en zo’n 480 in loonlijn consulting. Arbeidsvoorwaardelijk zal deze wijziging geen consequenties met zich mee moeten brengen. Mocht de omzetting in de praktijk, die in de loop van het jaar gaat plaatsvinden, niet goed gaan en/of de manager of HR adviseur pakt dit niet naar behoren op, dan hoor ik dat graag zo snel mogelijk.

De ITS tijd ligt natuurlijk al even achter ons. De reden waarom niet eerder actie is ondernomen heeft te maken met de langlopende discussie die medezeggenschap, CNV Vakmensen en andere vakbonden hebben met jullie werkgever over het KPN functiehuis. Het leek erop dat KPN de wens had hierbij grote veranderingen door te voeren. Als vakbonden wilden wij voorkomen dat eerst een overzetting plaats zou vinden van ITS naar KPN en dat er kort daarna eventueel weer van alles zou wijzigen.

KPN heeft nu echter aangegeven ruim de tijd te willen nemen om in overleg met alle partijen de huidige situatie in kaart te brengen. Hoe past bijvoorbeeld agile werken in het functiehuis? Pas in een later stadium zou dan eventueel iets kunnen worden veranderd. Zeker is dat tijdens het komend cao-overleg het functiehuis geen prominent inhoudelijk onderwerp zal worden.

Cao en sociaal pan

Het sociaal pan en de cao lopen af per 1 juli a.s. We willen zo snel mogelijk duidelijkheid over de verlenging hiervan en de af te spreken loonsverhoging. De afgelopen tijd hebben we met jouw werkgever al diverse onderwerpen verkend in zogenaamde Co-creatie sessie. Door personele wisselingen binnen de top van KPN dreigde er enige vertraging te ontstaan. De gesprekken zullen nu echter op korte termijn beginnen. Binnenkort ontvang je van mij nadere informatie hierover.

Voor vragen en/of opmerkingen ben ik te bereiken via de onderstaande contactgegevens.

Marten Jukema
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 13 20 41 12
E: m.jukema@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid