Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

ICK-cao: onderhandelingsresultaat 2018

Eind 2017 zijn de onderhandelingen voor de ICK-cao van start gegaan. Na een aantal onderhandelingsrondes hebben we een onderhandelingsresultaat behaald. Je kunt stemmen tot maandag 19 februari. Wij leggen dit resultaat met een positief stemadvies voor.

Het volledige onderhandelingsresultaat kun je vinden onder het kopje downloads. In deze nieuwsbrief vind je de kernpunten van het resultaat.

Looptijd en loonontwikkeling
De cao zal een looptijd hebben van 1 jaar, dus tot 1 januari 2019. De salarissen en de salarisschalen worden verhoogd met 2%.

Vervolg projecten
Er zal een vervolg komen met betrekking tot het project Duurzame Inzetbaarheid. Ook het project Mantelzorg zal doorgaan en wij zullen hier extra aandacht voor vragen.

Overwerkverplichting
Er is geen sprake van verplichting tot overwerk 10 jaar voorafgaand aan de voor u geldende pensioenleeftijd.

WW/WGA-reparatie
Er is geen sectorbrede WW/WGA-reparatie afspraak gemaakt. Wij zullen per bedrijf kijken naar het draagvlak voor een dergelijke regeling en de wenselijkheid daarvan.

Wat vindt CNV Vakmensen van het onderhandelingsresultaat?
Niet alle bedrijven in de ICK-sector profiteren nog van de economische vooruitgang. Mede daarom zijn wij tevreden met de 2% loonsverhoging die is afgesproken.

Met betrekking tot het project Duurzame Inzetbaarheid merken we dat niet alle bedrijven hier optimaal aan meewerken. Ondanks dat blijven we ons inzetten voor dit thema. Het wordt immers steeds belangrijker dat medewerkers de kans krijgen om op een gezonde en verantwoorde wijze te kunnen blijven werken tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd.

Voor mantelzorgers is er een helpdesk beschikbaar. Helaas is gebleken dat hier nog weinig gebruik van wordt gemaakt. Komend jaar zullen wij deze helpdesk proberen nog beter onder de aandacht te brengen.

Tevens zullen wij proberen de negatieve gevolgen voor de opbouw en duur van de WW te repareren. Helaas is dat niet sectorbreed gelukt. Daarom zullen wij dit proberen per bedrijf te doen.

Wat vindt u?
Wij leggen dit met een positief stemadvies voor. Je kunt HIER je stem digitaal uitbrengen tot maandag 19 februari.
Mocht je deze nieuwsbrief per post ontvangen, gebruik dan bijgaand stemformulier.

Vragen en opmerkingen
Heb je nog vragen en opmerkingen? Schroom niet om deze te stellen via a.towhidi@cnvvakmensen.nl.

Afshin Towhidi
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 47 18 83
E: a.towhidi@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid