Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

ICK cao-onderhandelingsresultaat

Eind december 2016 heeft CNV Vakmensen met werkgeversorganisatie Nederland ICT een onderhandelingsresultaat bereikt over de ICK-cao. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over het resultaat. U kunt tot en met vrijdag 20 januari uw stem uitbrengen.

Wat zijn de hoofdpunten van het onderhandelingsresultaat? De cao zal een looptijd hebben van 1 jaar. De lonen zullen stijgen met 1,5% en de doelenuitkering wordt verhoogd naar 3%. Er zal een vervolg en concrete invulling gegeven worden aan de volgende lopende projecten: ‘Duurzame Inzetbaarheid’, ‘Participatiewet’ en ‘Mantelzorg’. Er zal een vervolg gegeven worden aan het overleg met betrekking tot reparatie WW, wanneer er meer duidelijkheid is vanuit de wetgever (lees: overheid).
In de bijlage vindt u het volledige onderhandelingsresultaat.

Wat is onze mening? Met de afgesproken loonontwikkeling kunnen wij ruim het geraamde inflatiecijfer corrigeren. De gemiddelde loonstijging zal in Nederland naar verwachting iets hoger uitvallen in 2017. We kunnen helaas niet ontkennen dat een aantal ICK-bedrijven het bijzonder lastig heeft. Dit kunnen we ook zien aan de hand van de verschillende reorganisaties die plaatsvinden in het ICK landschap. Mede daarom vinden wij deze loonontwikkeling acceptabel.

De werkgevers probeerden wederom de ingangsleeftijd van de seniorenregeling verder ophogen. Voor ons is dit nog steeds een ‘brug te ver’. Wij hebben in de onderhandelingen benadrukt dat wij eerst willen werken aan acceptabele alternatieven. Dit zou eventueel kunnen bij goede invulling van project ‘Duurzame Inzetbaarheid’. Tot die tijd kunnen wij geen andere afspraken maken met betrekking tot de seniorendagen. Het is immers belangrijk voor werknemers om op een gezonde en verantwoorde wijze te kunnen blijven werken tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd. Dit levert daar een bijdrage aan.

Over de positie van mantelzorgers hebben wij al eerder onze zorg uitgesproken. De overheid trekt zich steeds verder terug en de mantelzorgers verdwalen vaak in een oerwoud van regelgeving. Dit heeft een negatief effect. Begin dit jaar zullen er daarom een aantal bewustwordingsbijeenkomsten worden georganiseerd en naar verwachting zal op 1 maart 2017 een speciale mantelzorghelpdesk voor werknemers van ICK-bedrijven in het leven worden geroepen. Hier ontvangt u nog te zijner tijd meer informatie over. 

Wat vindt u? Als lid heeft u altijd het laatste oordeel over de gemaakte afspraken. Wij leggen u dit onderhandelingsresultaat met een positief stemadvies voor. U kunt stemmen via de deze link of mailen naar a.towhidi@cnvvakmensen.nl 
Bij voorbaat dank voor uw stem. 

Vragen/opmerkingen? Heeft u vragen en/of opmerkingen? U kunt deze mailen naar ondergetekende. 

Afshin Towhidi,
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06-20471883
E: a.towhidi@cnvvakmensen.nlDownload 17-0012_ICK_Onderhandelingsresultaat_2017.pdf

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid