Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Hout en meubel - Nieuws

Onderhandelingsresultaat Orgelbouwers

De orgelbouwers in Nederland krijgen weer een nieuwe cao. CNV Vakmensen heeft hierover een resultaat bereikt met de Vereniging van Orgelbouwers in Nederland (VON). Het gaat om een tweejarige cao, namelijk van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.

Orgelbouwers krijgen vakantie terug en loon erbij. Het loon gaat met 3% omhoog, het aantal vakantiedagen weer terug naar wat het was. De orgelbouwers krijgen de kans om in te zoomen op hun loopbaan nu en in de toekomst. Voor de orgelbouwers ontstaat met dit onderhandelingsresultaat de mogelijkheid om eens per vijf jaar een loopbaangesprek met een loopbaancoach te houden. Bijvoorbeeld bij het initiatief van CNV Vakmensen: www.jamesloopbaan.nl, tel. 030 751 19 00. Om zodoende de optimale koers te vinden voor de toekomst qua werk. Bijscholing of omscholing kan hierbij helpen.

CNV Vakmensen is met werkgevers overeengekomen dat in 2017 een beslissing valt of de cao Orgelbouw kan en moet integreren met de cao Meubel. Zo ja, dan zou dat per 2019 het geval moeten zijn. Een integratie met de Meubel zou aansluiting op het sociaal fonds inhouden. Dat biedt financiële middelen voor scholing en specifieke kennis uit de orgelbouwsector kan zo goed bewaard blijven voor toekomstige generaties.

CNV Vakmensen legt het akkoord neutraal voor aan de leden. Jullie kunnen hierover stemmen tot en met 22 februari. Door middel van deze link kom je meteen bij de stemming uit.

Het resultaat houdt de volgende afspraken in:

 • De cao wordt aangegaan voor 2 jaar lopende van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018
 • Er vindt op 1 juni 2017 en op 1 april 2018 een loonsverhoging plaats van 1,5% op het loon.
 • Iedere medewerker krijgt de gelegenheid om 1 keer in de 5 jaar een loopbaangesprek tot € 250,- te declareren
 • Vakbondsleden ontvangen jaarlijks een bijdrage van € 50,- in de vakbondscontributie onder overlegging van de door de vakbond aan het lid te verstrekken verklaring van betaalde contributie.
 • Met ingang van 2017 gelden de oorspronkelijke 27 vakantiedagen weer. Onder de vorige cao was de afspraak gemaakt dat werknemers 1 vakantiedag inleveren. De waarde van die dag zou worden aangewend voor verdere bevordering van de duurzame inzetbaarheid. Omdat deze afspraak geen gevolg heeft gekregen, dient met terugwerkende kracht in totaal 2 vakantiedagen (1 in 2015 en 1 in 2016) teruggeven te worden aan werknemers.
 • Protocolafspraak Integratie bij Cao Meubel: sociale partners spreken af dat gedurende de lopende cao onderzocht zal worden of aansluiting en integratie bij de Cao Meubel na 2018 een mogelijkheid is. Een besluit hierop zal in 2017 genomen worden. De uitvoering van die aansluiting of het alternatief dat bij de besluitvorming tot stand komt wordt in 2018 uitgewerkt, zodat het per 1 januari 2019 gerealiseerd kan worden.

Mogelijkheden voor het verrekenen van de vakbondscontributie
De eerste mogelijkheid is dat de werkgever een deel van het loon van de werknemer aanwijst als eindheffing, bijvoorbeeld het bedrag ter grootte van de vakbondscontributie. In dit geval is de werkgever geen extra kosten kwijt. Het voordeel van de werknemer zit erin dat hij over het aangewezen bedrag geen belasting hoeft te betalen. Bij een bedrag van € 200 gaat dat dan om ongeveer € 84. Deze optie kost de werkgever niks, tenzij het totale bedrag de vrije ruimte in de Werkkostenregeling overschrijdt. Dan is de werkgever 80% eindheffing verschuldigd.

Tweede mogelijkheid is een vast bedrag (bijvoorbeeld minimaal het in deze cao opgenomen bedrag van € 50)

Optie 1 is de goedkoopste optie voor de werkgever, zeker als de vrije ruimte niet wordt overschreden, dan heeft de werkgever helemaal geen kosten. Deze optie komt het meest overeen met de regelingen die er nu veelal zijn en waar de werkgever zelf geen daadwerkelijke bijdrage geeft voor de vakbondscontributie. Het kan zo zijn dat optie 2 goedkoper is, maar dat geldt alleen maar als de vrije ruimte in de WKR beperkt is of wordt overschreden. Eén ding weet je zeker, dat in optie 2 de werkgever altijd geld kwijt is. Dat hoeft in optie 1 niet zo te zijn.

Erik Maas
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 21 45
E: e.maas@cnvvakmensen.nl

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid