Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Hout en meubel - Nieuws

Cao-onderhandelingen Houtverwerkende Industrie

Woensdag 31 oktober heeft er uitwisseling van de voorstellen plaatsgevonden voor de cao HVI. Op 1 onderdeel gaan we elkaar vinden. Alle partijen stellen de looptijd van een jaar voor. Echter, de rest ligt nog mijlenver uit elkaar.

Wat wil CNV Vakmensen
CNV Vakmensen heeft een loonsverhoging van 4% voorgesteld. Daarnaast vraagt CNV Vakmensen 1% voor jouw ontwikkeling. CNV Vakmensen is van mening dat iedereen persoonlijk budget moet hebben om te scholen. De kans dat je heel je werkzame leven bij een en dezelfde werkgever zit, is klein in deze tijd. Daarom moet iedereen klaar zijn voor de toekomst. Daar hoort scholing bij. Dit geld wordt apart gezet en staat niet op de rekening bij je werkgever. Anders zou je er nog niet zelf over kunnen beschikken. Daarnaast zou je het kwijt zijn, mocht hij failliet gaan, wat we uiteraard niet hopen.

Ook wil CNV Vakmensen voor ouderen de mogelijkheid om 80% te werken, tegen 90% loon en 100% pensioen. Ook moet het mogelijk zijn dat iedereen vanaf 55 jaar, 4 dagen kan werken, zonder dat het je veel dagen kost.

Op het gebied van reiskosten heeft CNV Vakmensen een forste verhoging voorgesteld, ook voor de mensen die binnen 10 kilometer van het werk wonen. Een eerste reactie van werkgevers was, dat ze daar weinig begrip voor hadden.

Ook de overige vergoedingen moeten omhoog, daar deze al jaren stil staan.

Tot slot wil CNV Vakmensen dat de cao voor iedereen geldt, dus ook de verhogingen. Nu is het zo dat een deel van de mensen, die binnen een bepaalde schaal vallen, slechts de helft van de verhoging krijgt. Dit is niet rechtvaardig. Een cao van iedereen, voor iedereen.

Werkgevers
Wat bieden werkgevers in eerste instantie:

Los van het gegeven dat er ook constructieve voorstellen zijn gedaan, waarin werkgevers laten blijken dat men samen wil werken aan een gezonde sector (denk aan naleving, werkingssfeer en dat soort zaken), zijn er de volgende voorstellen die tegen vallen.

Loonruimte van 1,75%. Let wel, loonruimte. Als er nog andere zaken geregeld moeten worden die geld kosten, gaat dit van de loonruimte af!

Seniorendagen blijven zoals ze zijn, echter de leeftijdsgrenzen voor bijvoorbeeld overwerk en ploegentoeslag moeten omhoog. Ook willen ze toe naar verruiming van het dagvenster. Nu is dat van 7 uur tot 20 uur. Werkgevers willen dit veranderen van 6 uur naar 22 uur!

Al met al kunnen we concluderen dat we nog mijlenver uit elkaar liggen, als we kijken naar een mogelijk resultaat.

Wat vind jij?
Uiteraard ben ik benieuwd hoe jij en jouw collega’s hier tegen aan kijken. Laat me dat weten. Jouw inbreng is van belang voor de volgende ronde, 20 november.

Je kunt mij bereiken via mail, r.vandijk@cnvvakmensen.nl maar ook via www.jeachterban.nl  waar je dan navigeert naar de cao Houtverwerkende industrie.

Ik reken op jouw inbreng. Samen moet het lukken er wat goeds van te maken.

Roel van Dijk,
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 53 38 44 73
E: r.vandijk@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid