Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Timmerindustrie - Nieuws

Vul enquête voor cao Timmerindustrie in

Na twee ronden onderhandelen voor een nieuwe cao Timmerindustrie beginnen zich ontwikkelingen af te tekenen die wij (Hans Crombeen, onderhandelaar FNV Bouw en Arie-Jan van Oort, onderhandelaar CNV Vakmensen) graag aan u voorleggen.

Nog geen definitieve afspraken
Er zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt en voordat we verder gaan met ronde drie willen de vakbonden eerst uw mening horen. We vragen u dan ook deze nieuwsbrief goed door te nemen en via de enquête uw mening te geven.

De Bouw kent een voorzichtige opleving, na een diepe crisis. De timmerfabrieken zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van de bouw. Ook bij ons was die voorzichtige opleving te zien, wat er in het tweede half jaar van 2014 voor zorgde dat het aantal bedrijven en werknemers voor het eerst in lange tijd weer een groei lieten zien. Helaas zijn de afgelopen twee maanden deze aantallen weer iets gedaald. Daaraan is te zien dat het herstel broos is. En dat is ook te merken aan de onderhandelingstafel.

Pakket met wensen
Om een impasse te doorbreken en werkgevers uit te dagen met een (fors) hogere loonsverhoging te komen hebben wij gesproken over het volgende pakket:

-          Een cao met een looptijd van 15 maanden.
-          Werkgevers hebben een loonbod gedaan van 0,75%. Werkgevers willen beperking van ontziemaatregelen voor ouderen.  Vakbonden willen daar over in gesprek gaan doch dan moet er sprake zijn van een fors hoger loonbod door de werkgevers. Werkgevers overleggen op dit moment met hun achterban hierover.
-          De zogenaamde 120 uren regeling zou omgezet kunnen worden in een jaarmodel, waardoor niet meer afgerekend wordt per kwartaal. Naleving van deze regeling moet gevolgd worden op een voor het personeel controleerbare wijze.
-          Bedrijven die de cao (geheel of op onderdelen) niet naleven moeten aangepakt worden. Het voorstel is om dat te doen via het nalevinginstituut voor de bouw (TBB), die daar bewezen succesvol in zijn.
-          Het verlengen van de tijdelijke crisismaatregel om de BBL schooldag niet door te betalen voor de duur van de cao is bespreekbaar.
-          Er worden geen dagen ingeleverd. Geen vakantiedagen, geen roostervrije dagen en geen seniorendagen.
-          Een optie die besproken is, dat het moment waarop mensen aanspraak kunnen maken op seniorendagen vanaf 55 jaar, wordt verschoven (en dus in lijn gebracht met de verhoogde AOW leeftijd) in een aantal stappen:

  • Per 1 januari 2016 leeftijd naar 55 ½ jaar
  • Per 1 januari 2017 leeftijd naar 56 jaar
  • Per 1 januari 2018 leeftijd naar 56 ½  jaar
  • Per 1 januari 2019 leeftijd naar 57 jaar

-          Werkgevers zijn op zoek naar een verhoging van het aantal gewerkte uren op jaarbasis. Zoals gezegd kan dat wat de bonden betreft niet door het inleveren van dagen. Wel hebben we aangegeven met onze achterban te willen praten over een verlenging van de werkweek. Bij de vragen van de enquête stellen we u daar vragen over. Uiteraard kan daar alleen sprake van zijn als de langere werktijd betaald wordt.
-          Werknemers moeten recht krijgen op een individueel opleidingsbudget in een potje beheerd door SSWT. Zij kunnen dit potje gebruiken om binnen en buiten de sector opleidingen te volgen. Werknemers kunnen op die manier meer sturing geven aan hun eigen toekomst.
-          Vanaf 1 januari 2016 gaat de maximale WW duur in stappen terug naar 2 jaar maximaal. Bonden willen dit repareren. Werkgevers- en werknemersorganisaties moeten zelf het derde jaar WW vormgeven. Nu al moeten werkgevers zich uitspreken over hun bereidheid dit te doen.

Verzoek om enquête in te vullen
Wij vernemen graag uw mening en vragen u een enquête in te vullen op internet. In de enquête wordt gesproken over bovengenoemd pakket. Dit slaat dus op het pakket met wensen in deze nieuwsbrief genoemd.

As u onderstaande link intypt in de adresregel van uw internetbrowser:      https://nl.surveymonkey.com/r/timmer
kunt u direct de vragen beantwoorden. Dank u wel voor uw moeite. Met uw antwoorden kan ik terug naar de onderhandelingstafel om verder te praten over een nieuwe cao.

Arie-Jan van Oort
bestuurder CNV Vakmensen

Districtskantoor Apeldoorn
Postbus 208, 7300 AE Apeldoorn, T 055 – 52 64 250
e-mail: apeldoorn@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid