Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Timmerindustrie - Nieuws

Verslag bijeenkomst 11 juli met directie Bribus

Op een goed bezochte ledenvergadering van CNV Vakmensen, gezamenlijk met FNV, die tevens open stond voor introducés, hebben wij intensief met elkaar gesproken over de gevolgen van de verplichte overgang van het ene pensioenfonds naar het andere.

De avond begon met een PowerPoint-presentatie door Erik Nobel (CNV Vakmensen), waarna er vele vragen werden beantwoord. Ook werd een juridische inkadering gegeven van de (arbeids-)rechterlijke positie van de medewerkers die nu onder de nieuwe, algemeen verbindend verklaarde cao gaan vallen. Daar was behoefte aan hebben wij ervaren.
Als een ding duidelijk is geworden die avond is dat er toch veel onrust en onzekerheid over de eigen persoonlijke situatie bij Bribus is en die is in ruime mate met ons gedeeld.

De belangrijkste punten die naar voren kwamen deze avond:

 • De leden van de vakbonden CNV Vakmensen en FNV hebben de vakbondsbestuurders opgeroepen namens hen te onderhandelen over de komende overgang.
 • De situatie dat 15 collega’s besluiten zouden moeten nemen over de voorgestelde wijzigingen kan niet rekenen op voldoende draagvlak en wordt als bezwaarlijk ervaren.
 • Er is veel onduidelijkheid bij de parttime medewerkers over de omvang van hun dienstverband in de nabije toekomst.
 • Men ziet wel de nadelen maar kan geen pluspunten ontdekken.
 • Het nabestaandenpensioen op basis van risicoverzekering is er ernstige achteruitgang.
 • Arbeidsrechtelijk (bijv. loon, gewerkte uren, overwerktoeslag) is het zo dat de huidige medewerker geen achteruitgang behoeft te accepteren, voor in de toekomst nieuw aan te nemen collega’s is dit geheel anders.
 • Wijzigen arbeidstijden en atv-opbouw.
 • Hoe verhouden de regelingen in het Handboek van Bribus zich met wat er kan worden afgesproken.
 • Het ontbreken van een ondernemingsraad; niet alleen wettelijk verplicht maar in dit soort situaties en bij andere onderwerpen noodzakelijk voor goed functionerend bedrijf. Tijdens de vergadering waren er al kandidaten die met de oprichting van een OR aan de slag wilden.

Op dit moment zijn wij als vakbonden niet de gesprekpartners van jullie directie, dit is de groep van 15 collega’s. Wij hebben in de vergadering met jullie afgesproken dat wij de directie opnieuw zullen oproepen om met vakbonden over de primaire arbeidsvoorwaarden te praten, waarna een eventueel resultaat in een besluitvormende ledenvergadering aan de leden van FNV en CNV Vakmensen zullen worden voorgelegd. De commissieleden kunnen dan bedankt worden voor hun inzet bij het voorbereidende werk.

Als laatste nieuws kunnen we melden dat beide vakbonden deze ochtend in het kader van de SER fusiegedragsregels een melding van een fusie hebben ontvangen tussen Bribus en Nobia. In feite betreft het hier een overname van Bribus door Nobia. Jullie werkgever verzekerde ons dat dit geen negatieve gevolgen zal hebben voor de werkgelegenheid van het personeel, noch voor de arbeidsvoorwaarden. Je kunt ook het nodige nalezen op de website van Nobia: www.nobia.com

Tot zover een verslag van de bijeenkomst van 11 juli. De vakantieperiode breekt aan en derhalve zal een eventueel overleg met jullie werkgever niet eerder plaatsvinden dan de tweede helft van augustus. Voor nu wensen wij een ieder een goede zomervakantie toe en tot ziens op een van de komende ledenvergaderingen die wij weer gezamenlijk zullen houden.

Namens Fedde Boonstra – bestuurder FNV 
Gerard van Dijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 60 18 19
E: g.vandijk@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid