Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Timmerindustrie - Nieuws

Uitnodiging ledenbijeenkomst Dekker Hout

Op 31 maart heeft een druk bezochte ledenbijeenkomst plaatsgevonden. Het was een bewogen bijeenkomst met veel vragen over nut en noodzaak van de voorgenomen reorganisatie bij Dekker Hout. We zouden op 2 april starten met de gesprekken over het sociaal plan.

Vanwege het grote aantal vragen hebben wij Dekker Hout laten weten dat eerst deze vragen beantwoord moesten worden alvorens de onderhandelingen konden starten.

Onderbouwing van de voorgenomen reorganisatie
De bonden hebben de vragen en opmerkingen van de leden op een rijtje gezet en aan Dekker Hout gestuurd. De directie heeft deze vragen van antwoorden voorzien en als het goed is dan zijn deze antwoorden onder alle medewerkers verspreid. In het eerste overleg tussen directie en bonden op 8 april hebben we de vragen doorgenomen. Daarbij is ook ingegaan op de cijfers die ten grondslag liggen aan de voorgenomen maatregelen. Wat de bonden erg lastig vinden, is dat er bij Dekker Hout geen Ondernemingsraad (OR) is. Een OR heeft tot taak een voorgenomen reorganisatie te beoordelen en van een advies te voorzien. Nu er geen OR is, is het aan Dekker Hout om alle medewerkers goed te informeren over hun voornemens en vragen daarover te beantwoorden. Dagelijks ontvangen de bonden nog vragen en opmerkingen. Wij hebben uw werkgever dan ook geadviseerd extra bijeenkomsten te organiseren met medewerkers, waar enerzijds nadere informatie wordt verschaft en anderzijds ruimte is voor kritische vragen en opmerkingen. Uw werkgever heeft aangegeven dat die bijeenkomsten er op korte termijn gaan komen. 

Sociaal plan
In een sociaal plan moeten de sociale en financiële gevolgen van een reorganisatie zoveel mogelijk worden opgevangen. In 3 overleggen hebben wij met Dekker Hout gesproken over een sociaal plan. Daarin moest wat de bonden betreft de nadruk vooral liggen op het zoveel mogelijk begeleiden van boventallige medewerkers naar ander werk. Daarnaast wilden we een duidelijk procedure voor medewerkers die intern herplaatst worden en een financiële tegemoetkoming. Tijdens de overleggen is uw werkgever ons op de eerste twee punten tegemoet gekomen. Over het punt van de financiële tegemoetkoming zijn wij het niet eens geworden. Dekker Hout wil vasthouden aan de wettelijke transitievergoeding. Dit is een regeling waar bedrijven zich vanaf 1 juli 2015 tenminste aan moeten houden. De bonden zijn van mening dat een vergoeding gebaseerd op de kantonrechtersformule het uitgangspunt had moeten zijn voor het optuigen van een financiële vergoeding. Dat is ook de reden dat wij geen principeakkoord hebben bereikt over het sociaal plan. Het is een onderhandelingsresultaat. De leden van de bonden mogen via een stemming aangeven of zij wel of niet akkoord gaan met het bereikte resultaat. 

Wij nodigen u dan ook van harte uit voor een ledenraadpleging over het sociaal plan:
op woensdag 29 april 2015
FNV Bouw, Houttuinlaan 3, 3447 GM Woerden
inloop vanaf 17.00 uur en aanvang 17.15 uur
(voor een broodje wordt gezorgd) 

De agenda van de ledenraadpleging is als volgt:

 • Terugblik op de gesprekken met Dekker Hout
 • Toelichting op het onderhandelingsresultaat sociaal plan
 • Gelegenheid tot het stellen van vragen en maken van opmerkingen
 • Schriftelijke stemming over het sociaal plan
 • Vervolg

De bijeenkomst is uitsluitend bedoeld voor leden die kunnen aantonen dat ze lid zijn van FNV of CNV. Dat kan zijn door middel van een kopie van de inschrijving of een lidmaatschapspas. Alleen leden kunnen hun stem uitbrengen.
Wilt u ons zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 27 april, doorgeven of u aanwezig bent. U kunt dat doen via e-mail: j.pique@cnvvakmensen.nl of telefonisch
023-5684670.

Jerry Piqué
Bestuurder CNV Vakmensen 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid