Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Timmerindustrie - Nieuws

Stand van zaken HKN-Eemshout

Dinsdag 4 september was er een periodiek overleg  tussen Pieter de Boer, Aldert Schaaphok en mijzelf, Mirjam Pieters, bestuurder bij CNV Vakmensen.

Uit signalen van leden bleek mij dat een dergelijk overleg nodig was, zeker na het faillissement van Eemshout.

Financiële situatie HKN-Eemshout

Allereerst is er gesproken over de financiële situatie van HKN.

Er is door leden aangegeven dat er nog steeds sprake is van een haperende aanlevering van materiaal. Dit zorgt voor ongewenste stops in de productie. Het management geeft aan dat dit inderdaad nog steeds zo is, maar wel minder vaak dan voorheen. Het geeft echter wel aan dat de geldstromen niet optimaal zijn. Er wordt betaald wanneer opdrachtgevers HKN betaald hebben - en dat laat soms wat op zich wachten, helaas.

Een oplossing hiervoor zou de verkoop van het pand in de Eemshaven kunnen zijn. Daar is interesse voor, maar er zijn nog geen knopen doorgehakt.

Enquete

Daarnaast is er gesproken over de enquête die heeft plaatsgevonden. Ik heb begrepen dat niet iedereen hieraan mee heeft kunnen doen en dat deze enquête daarom nogmaals gehouden wordt. De uitslagen worden bewaard, maar zijn voor mij alvast inzichtlijk gemaakt.

Er zijn twee redenen aangegeven voor het aanpassen van de werktijden:

  1. een aantal mensen heeft aangegeven liever de vrijdag als volledige werkdag te hebben/meer te willen werken;
  2. er zijn veel opdrachten (de orderportefeuille is gelukkig goed gevuld) en de kracht van HKN ligt in het op tijd leveren van producten met een goede kwaliteit. Om dit vast te kunnen houden is een meer gelijkmatige verdeling van werken over de week noodzakelijk.

Zodra de definitieve uitslag bekend is, zal deze met jullie gecommuniceerd worden. Mochten er bij een aantal mensen problemen in de privésituatie ontstaan, dan kan in overleg naar een passende oplossing gezocht worden.

Tot slot heb ik geadviseerd deze afspraak na een jaar te evalueren, om zo te ondervinden of zowel werknemers als werkgevers goed uit de voeten kunnen met de gemaakte afspraken.

Personeelsvertegenwoordiging (PVT)

Tot slot is er gesproken over de personeelsvertegenwoordiging (PVT) die opgezet wordt. Medezeggenschap is een groot goed en het is van belang dat hier binnen HKN aandacht voor is. Ik wens de PVT veel succes!

Mochten jullie vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met mij op.

Mirjam Pieters
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 - 53785211

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid