Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Timmerindustrie - Nieuws

Stand van zaken Bribus Dinxperlo

Er is per 1 januari dit jaar bij Bribus Dinxperlo een een aantal veranderingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden doorgevoerd.

Pensioenfonds

De belangrijkste verandering betrof de overgang naar een ander pensioenfonds. Het was een verplichte overgang vanwege het feit dat de productie van keukens valt onder de werkingssfeer van de cao voor de meubelindustrie. Voor medewerkers van Bribus Extra was die cao al van toepassing vanaf de oprichting.

Over deze overgang heeft al een voorlichtingsronde plaatsgevonden. Wat de primaire arbeidsvoorwaarden betreft verandert er niets.

Overgang naar cao Meubelindustrie

Momenteel wordt een voorstel uitgewerkt voor de overgang naar de arbeidsvoorwaarden volgens Cao Meubelindustrie. Daarbij wordt ook overleg gepleegd met een afvaardiging van medewerkers uit de verschillende afdelingen. Omdat er op dit moment geen ondernemingsraad is, lijkt dat een verstandige benadering. Ook is het belangrijk om als vakbondsleden het voorstel dat er uiteindelijk gaat komen te bespreken en te beoordelen. Het is nog niet duidelijk wanneer dat kan. Intussen is er een akkoord over de Cao Timmerindustrie die in 2018 nog zal worden gevolgd voor Bribus.

Ledenvergadering

Het lijkt me goed om binnenkort de situatie rond de arbeidsvoorwaarden met de leden van CNV Vakmensen te bespreken. Enerzijds het onderhandelingsresultaat voor de Cao Timmerindustrie en daarnaast de Cao Meubelindustrie waarvan ik de afspraken in de vorm van een boekje aan de leden uit zal reiken.

Als jullie prijs stellen op een ledenvergadering stuur mij dan een email
(g.vandijk@cnvvakmensen.nl) en ik zal op korte termijn een ledenvergadering in de omgeving organiseren. Uiteraard kun je mij ook bellen op: 06 20 60 18 19.

Heb je op dit moment al dringende vragen, neem dan contact op met CNV Info: 030-7511007.

Ik hoor graag van jullie!

Gerard van Dijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 60 18 19
E: g.vandijk@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid