Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Timmerindustrie - Nieuws

Principe-akkoord cao Timmerindustrie

Er is een principe-akkoord bereikt voor de nieuwe cao Timmerindustrie. Het is een moeizaam bereikt principe-akkoord. De inzet van de werkgevers en die van CNV Vakmensen lagen ver uit elkaar. 

De werkgevers hadden als inzet gekozen dat de loonkosten niet mochten stijgen. CNV Vakmensen heeft ook oog voor de economische omstandigheden van bedrijven, maar wil ook afspraken maken over de lonen, werkgelegenheid en duurzame inzetbaarheid.

De vorige cao liep af op 31 december 2012.  Het op 24 juni bereikte principeakkoord is als volgt:

Looptijd
De looptijd  is van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013.

Loon
De werknemer die op 1 oktober 2013 in dienst is, ontvangt een éénmalige bruto uitkering van € 150,= .  Parttimers hebben een pro-rato recht.  

Nieuwe vakantiewetgeving per 1 januari 2012

 • verjaringstermijn
  Per 1 januari 2012 geldt een verjaringstermijn van vijf jaar voor zowel het wettelijk aantal minimumvakantiedagen als voor alle bovenwettelijke vakantiedagen.
 • opbouw bij arbeidsongeschiktheid (art 38 lid 6)
  De arbeidsongeschikte werknemer bouwt met ingang van 1 januari 2013 tijdens zijn ziekte volledig vakantierecht op; dit betreft zowel alle bovenwettelijke- als het wettelijk aantal minimumvakantiedagen.

Opzegtermijn werknemer ouder dan 45 jaar
Art. 10 lid e wordt geschrapt; de wettelijke –gunstigere- regeling komt hiervoor in de plaats.

Automatisch leeftijdsontslag (voorheen bij 65 jaar)
De arbeidsovereenkomst eindigt automatisch op de dag waarop de werknemer AOW-gerechtigd is (artikel 10 lid f).

Scholing en Werkgelegenheid
Sociale partners zullen in de SSWT zo snel mogelijk een sectorplan voor de timmerindustrie opstellen om een beroep te kunnen doen op de in het sociaal akkoord beschikbaar gestelde gelden ter bestrijding van de werkloosheid en het bevorderen van werkgelegenheid. Deze afspraak is een crisismaatregel.

Beleidsplan duurzame inzetbaarheid
De inspanningen gericht op duurzame inzetbaarheid worden gecontinueerd. Een werkgroep zal bestaande cao afspraken evalueren ter formulering van een meerjarenbeleidsplan duurzame inzetbaarheid. Instrumenten zijn o.a.  arbeidstijden-management en gezond en vitaal werken, sociaal en innovatief ondernemerschap en employability, van werk naar werk trajecten, leeftijdbewust personeelsbeleid, loopbaanplanning, opleiding en scholing enzovoorts.

Werkgeversvergoeding vakantiedagen werknemers 55 jaar of ouder ( art. 38 lid 1)
De werkgever ontvangt - op declaratiebasis - een bruto vergoeding uit het Aanvullingsfonds van 100 euro  per vakantiedag voor de extra vakantiedagen (boven de 25 vakantiedagen) van de werknemer van 55 jaar of ouder. Deze afspraak is een crisismaatregel.

Premievrije voortzetting ouderdomspensioen bij onvrijwillige werkloosheid (bijlage 9, artikel 1 lid 1)
Ingeval van ziekte vóór de ingangsdatum van een WW-uitkering zal er ook recht kunnen worden toegekend op premievrije voortzetting van het ouderdomspensioen. De werknemer kan hiertoe schriftelijk een gedocumenteerde aanvraag indienen bij het bestuur van het Aanvullingsfonds.

Instemming

Het principe-akkoord wordt voorgelegd aan het Vakgroepbestuur Timmerindustrie met de vraag of het bestuur ermee kan instemmen.

Denk mee!

Wij zoeken leden die het leuk vinden om over de arbeidsvoorwaarden en andere zaken in de timmerindustrie mee te praten. Het vakgroepbestuur Timmerindustrie komt twee keer per jaar bij elkaar en rond de cao-onderhandelingen wat vaker. Belangstelling? Stuur een mail naar het onderstaande adres. Wij nemen daarna graag contact met u op.

Wij zien uit naar uw reactie!

Lex Raadgever, bestuurder
E-mail: l.raadgever@cnvvakmensen.nl

CNV Vakmensen Districtskantoor Apeldoorn
Postbus 208, 7300 AE  APELDOORN, tel.nr.: 055 - 52 64 250

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid