Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Timmerindustrie - Nieuws

Leden stemmen over nieuwe cao Timmerindustrie

In onze vorige nieuwsbrief werd gemeld dat de onderhandelaars van CNV en FNV een principeakkoord hadden bereikt met de werkgevers over een nieuwe cao. De onderhandelaars zijn het nu ook eens over de tekst van het akkoord welke je in de bijlage aantreft en waarover je kan stemmen.

Stemming

De stemming vindt digitaal plaats. De leden van CNV Vakmensen hebben tot uiterlijk 18 juni de gelegenheid om hun stem uit te brengen. De kaderleden van CNV Vakmensen zijn positief over het bereikte principeakkoord. 

Hoofdlijnen

 1. Looptijd: de looptijd van de cao voor de Timmerindustrie is van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2019.
 2. Loon: de lonen (cao en daadwerkelijke lonen) worden als volgt verhoogd: - op 1 juli 2018 met 2% en - op 1 januari 2019 met 1%.
 3. Regeling Vitaliteitsverlof: de Vitaliteitsregeling betekent dat je aan het einde van je werkzame leven je werkdagen kan gaan afbouwen. Op deze manier behoud je plezier in je werk en kan je op een gezonde manier toegroeien naar je pensioen. Als je dagen koopt dan betaalt de werkgever de helft van deze dagen. In het akkoord kun je zien op hoeveel koopdagen je recht hebt op basis van je leeftijd. 
  Voorbeeld  Een werknemer van 59 jaar met een bruto salaris van € 2700 (4 weken) koopt het maximale aantal verlofdagen (20). Een dag kost 0,45% van het jaarloon. De helft daarvan komt voor rekening van de werkgever en de andere helft betaalt de werknemer, zijnde 0,225%.
  Jaarloon  € 35.100 (13x€ 2700) 
  Vakantietoeslag 8,25% €  2.896
  Jaarloon  € 37.996 

  Een dag kopen kost € 85,49 (0,225%). 20 verlofdagen kopen kost jou dus € 1710. Per vier weken daalt je brutosalaris met € 132 (€ 2568).
  Je pensioen, vakantierechten, vakantietoeslag en arbeidsongeschiktheidspensioen zullen worden berekend op basis van het loon voor verkoop.
  Jaarlijks ga je met je werkgever bespreken hoe je met behulp van de inzet van Atv-dagen, vakantiedagen en feestdagen een vierdaagse werkweek kan realiseren.
 4. Overig zaken: de werkgever verhoogt de vergoeding voor de vakbondscontributie van € 50 naar € 60; De instroom in de bedrijfstak zal bevorderde worden; De positie van ZZP-ers in de bedrijfstak zal onder de loep worden genomen.


Het akkoord wordt voorgelegd aan de leden en is bepalend of het akkoord definitief wordt. Wij brengen jullie na 18 juni op de hoogte van de stemmingsuitslag.

Jerry Piqué,
bestuurder CNV Vakmensen
E j.pique@cnvvakmensen.nl   
M 06 5160 2052

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid